Nykøbing Mors: indkalder til generalforsamling 16.1.2017

generalforsamling_kredsGeneralforsamlingen afholdes mandag d.16.januar 2017 fra kl.10.00 til 12.00. På MKC, Hc ørstedvej 2 D, 7900 Nykøbing Mors
Vær med til at planlægge de kommende år:
Du kan overveje om du har lyst til at sidde i bestyrelsen, være aktiv sammen med andre.
Kom og hør om vores oplevelser sidste år:
Til generalforsamlingen følger vi denne dagsorden
1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
2. Fremlægning af bestyrelsesberetning
3. Fremlægning af aktivitetsplan for det næste år
4. fremlægning af regnskab ved:
5. Indkommende forslag
6. Valg af kasserer: På valg er: Karen Thisted
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem / 2 bestyrelsesmedlem På valg er: Johanne Marie Jensen og Ruth Christensen
8. Valg af suppleanter. På valg er: Oskar Boll og Flemming Skov
9. Valg af HB repræsentant for 2 år
10. Valg af suppleant til HB for 2 år.
11. Evt.
Indkommende forslag sendes til formand: Bettina Toftdahl
Senest d.16. December 2016
ULF er vært med kaffe, the
Vil du gerne høre nærmere, så kontakt. Bettina Toftdahl på 52 39 29 37
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Bettina Toftdahl
Formand for Nykøbing Mors kreds