Odder: indkalder til generalforsamling 17.1.2017

generalforsamling_kredsULF Odder Kreds indkalder til generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d.17.januar 2017 18.30 til 20.30. På Harboe galleri og Cafe, Rådhusgade 1, 8300 Odder.
Vær med til at planlægge de kommende år:
Du kan overveje om du har lyst til at sidde i bestyrelsen, være aktiv sammen med andre.
Kom og hør om vores oplevelser sidste år:
Til generalforsamlingen følger vi denne dagsorden
1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
2. Fremlægning af bestyrelsesberetning
3. Fremlægning af aktivitetsplan for det næste år
4. fremlægning af regnskab
5. Indkommende forslag
6. Der skal vælges en formand
7. Der skal vælges en kasserer
8. Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
9. Der skal vælges nogle suppleanter
10. Valg af HB repræsentant for 2 år
11. Valg af suppleant til HB for 2 år.
12. Evt.
Indkommende forslag sendes til Hanne Nielsen på E-mail:hanne@ulf.dk
Senest d.16.december 2016
ULF er vært med kaffe, the og kage.
Vil du gerne høre nærmere, så kontakt. Hanne Nielsen på 75 72 46 88 eller E-mail:hanne@ulf.dk
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Odder kreds