København: indkalder til generalforsamling 20.9.2016

generalforsamling_kredsULF København Kreds indkalder til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d.20.september.2016 fra kl.19.00 til 21.00. På Bostedet Ny Ellebjerg, Carl Jacobsens vej 23 A 2.sal, 2500 Valby

Vær med til at planlægge de kommende år:

Du kan overveje om du har lyst til at gå ind i bestyrelsen, være aktiv sammen med andre.

Kom og hør om vores oplevelser sidste år:

Til generalforsamlingen følger vi denne dagsorden

 1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
 2. Fremlægning af bestyrelsesberetning ved: Torben Østerbye Jensen, formand, ULF København kreds
 3. Fremlægning af aktivitetsplan for det næste år
 4. fremlægning af regnskab ved: Hans Erik Møller Mikkelsen
 5. Indkommende forslag
 6. Valg af formand / kasserer (se det sidste referat hvem der er på valg) På valg er: Hans Erik Møller Mikkelsen
 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem / 2 bestyrelsesmedlem (hvis det er kasserer der er på valg så skal der vælges 2 bestyrelsesmedlem). På valg er: Claus og Kirsten
 8. Valg af suppleanter. På valg er: Janus Bentsen
 9. Valg af HB repræsentant for 2 år
 10. Valg af suppleant til HB for 2 år.
 11. Evt.

Indkommende forslag sendes til formand: Torben Østerbye Jensen, åbrinken 85 K, 2830 Virum

Senest d.20.august.2016

ULF er vært med kaffe, the og kage.

Vil du gerne høre nærmere, så kontakt. Torben Østerbye Jensen på 52 39 71 33

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Torben Østerbye Jensen
Formand for Københavns kreds