Ringkøbing/Skjern: indkalder til generalforsamling 25.1.2017

generalforsamling_kreds

ULF Ringkøbing/Skjern Kreds indkalder til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes Onsdag d.25.januar.2017 fra kl.10.00 til 12.00. På MSM, Byskellet 20, 6950 Ringkøbing.
Vær med til at planlægge de kommende år.
Du kan overveje om du har lyst til at sidde i bestyrelsen, være aktiv sammen med andre.

Kom og hør om vores oplevelser sidste år:
Til generalforsamlingen følger vi denne dagsorden
1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
2. Fremlægning af bestyrelsesberetning
3. Fremlægning af aktivitetsplan for det næste år
4. fremlægning af regnskab ved: Malene Karlsen
5. Indkommende forslag
6. Valg af formand / kasserer (se det sidste referat hvem der er på valg). Kasserer er på valg: Marlene Karlsen
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem / 2 bestyrelsesmedlem (hvis det er kasserer der er på valg så skal der vælges 2 bestyrelsesmedlem). På valg er: Per Kjeldsen og Egon Møller
8. Valg af suppleanter. På valg er: Jon Camillo
9. Valg af HB repræsentant for 2 år
10. Valg af suppleant til HB for 2 år.
11. Evt.

Indkommende forslag sendes Hanne Nielsen på e-mail: hanne@ulf.dk senest 25 december 2016
ULF er vært med kaffe, the og kage.

Vil du gerne høre nærmere, så kontakt. Hanne Nielsen på 75 72 46 88 eller e-mail.hanne@ulf.dk.
Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Ringkøbing/Skjern kreds