Odense: vil gerne inviterer jer til Fyraftensmøde 25.8.2016

Hej

Odense kreds vil gerne inviterer jer til Fyraftensmøde for resten af året.

Her er datoerne og hvad det handler om:

Torsdag d.25.augsu.2016 fra kl.15.30 til 17.00 og det vil handle om IT hvor Christian vil komme og fortælle lidt om IT.

Torsdag d.29.september.2016 fra kl.15.30 til 17.00 og det vil handele om retssikkerhed hvor der kommer en der hedder Jakob Sølvhøj han er medlem af Folketinget.

Torsdag d.27.oktober.2016 fra kl.15.30 til 17.00 og det vil handle om inklusion, hvor der vil komme en fra kontoret.

Torsdag d.24.november.2016 fra kl.15.30 til 17.00 og det vil handle om skånejob / flexjob, hvor der vil komme en fra kontoret.

Det vil koste 25 kr. pr. gang for at deltage. Der er tilmelding til fyraftensmøde en uge før mødet til Kirsten Bastholm på 22 59 64 32

Penge tages med til fyraftensmøde.

Alle Fyraftensmøde afholdes i Kulturhuset, Rytterkasernen 19, 5000 Odense C

Tilmelding er bindende.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Odense kreds