Vejle kreds indkalder til generalforsamling 1.6.2021

Indkaldelsen er speaket hér:

 

Du får her en enestående chance for at få indflydelse på, hvad der foregår i din kreds. Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i ULF? Vil du være med til at bestemme aktiviteter i din kommune? Så skal du komme til generalforsamling i ULF Vejle.

Generalforsamling afholdes tirsdag den 1. juni 2021 fra kl.18.30 til 19.45 på Papirfabrikken, Guldkrog 3, 7100 Vejle.

Dagsorden til generalforsamling

  1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent.
  2. Fremlægning af bestyrelsesberetning for de sidste 2 år ved Hanne Nielsen, formand for ULF Vejle kreds.
  3. Fremlægning af aktivitetsplan for de næste 2 år.
  4. Fremlægning af regnskab for de sidste 2 år ved
  5. Indkommende forslag.
  6. Valg af kasserer. På valg er Lotte T. Hansen. Ønsker ikke genvalg
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Asger ønsker genvalg
  8. Valg af HB-repræsentant.
  9. Valg af suppleanter.
  10. Eventuelt.

Indkommende forslag sendes til formand Hanne Nielsen, Løget Center 49, 7100 Vejle, eller e-mail hanne.nielsen62@hotmail.com senest den 1.maj 2021

Vil du gerne høre nærmere, så kontakt formand Hanne Nielsen på tlf. 22 88 63 80 efter kl.15.00.

Efter generalforsamlingen vælger vi sammen delegerede til ULFs Landsmøde.

Vi glæder os til at se dig, og husk at det er gratis at deltage.

Med venlig hilsen
Hanne Nielsen
Formand for Vejle kreds