Vejle kreds indkalder til generalforsamling 27.10.2020

Du får her en enestående chance for at få indflydelse på, hvad der foregår i din kreds. Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i ULF? Vil du være med til at bestemme aktiviteter i din kommune? Så skal du komme til generalforsamling i ULF Vejle.

Indkaldelsen er speaket hér:

Generalforsamling afholdes
tirsdag den 27. oktober 2020 fra kl.18.15 til 20.00,
på Papirfabrikken, Guldkrog 3, 7100 Vejle.

Dagsorden til generalforsamling

  1.  Valg af ansvarlig mødeleder og referent.
  2.  Fremlægning af bestyrelsesberetning for de sidste 2 år ved Hanne Nielsen, formand for ULF Vejle kreds.
  3.  Fremlægning af aktivitetsplan for de næste 2 år.
  4.  Fremlægning af regnskab for de sidste 2 år ved Lotte T. Hansen.
  5.  Indkommende forslag.
  6.  Valg af kasserer. På valg er Lotte T. Hansen.
  7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Asger og Erik.
  8.  Valg af HB-repræsentant.
  9.  Valg af suppleanter.
  10. Eventuelt.

Indkommende forslag sendes til formand Hanne Nielsen, Løget Center 49, 7100 Vejle,
eller e-mail hanne.nielsen62@hotmail.com senest den 27. september 2020.

Vil du gerne høre nærmere, så kontakte formand Hanne Nielsen på tlf. 22 88 63 80
efter kl.15.00.

Vi glæder os til at se dig, og husk at det er gratis at deltage.

Med venlig hilsen
Hanne Nielsen
Formand for ULF Vejle kreds