Hvad får du?

 

Medlemsblad
Vores medlemsblad ULF-Nyt med artikler og nyheder skrevet af mennesker med udviklingshæmning og andre med særlige behov udkommer 6 gange årligt. ULF-Nyt kan også downloades som lydfil.

Kurser og landsmøder
Hvert år afholder vi 1-2 større kurser med deltagelse fra hele landet. Der afholdes Landsmøde hvert andet år, hvor du kan være med til at bestemme, hvis du deltager.

Find venner og kærester
Mennesker med udviklingshæmning og andre med særlige behov kan søge efter venner og kærester på vores datingside www.knuus.dk.

Seksualrådgivning
En gang om ugen sidder en brugervejleder klar ved telefonen hos ULF til at rådgive og vejlede, hvis du har spørgsmål om sex og kærester. Det er hver mandag kl. 15-17, du kan ringe til Rådgivningen på 3048 4688. Du kan også sende en mail på bettina@ulf.dk.

Politisk rådgivning
Vi rådgiver mennesker med udviklingshæmning og alle, som arbejder med denne målgruppe, om hvordan man bedst muligt skaber rammer, som fremmer at mennesker med udviklingshæmning og andre med særlige behov kan tage ansvar og opnå selv- og medbestemmelse.

Inspiration til vigtige valg, når man bliver voksen
Som inspiration kan man på hjemmesiden www.hvembestemmerminfremtid.dk høre tre unge udviklingshæmmede fortælle om deres fremtidsdrømme for bolig, uddannelse og job.

Ferier
I samarbejde med ULF Ferie tilbyder vi pædagogfrie ferie, hvor mennesker med udviklingshæmning og andre med særlige behov tager af sted til udlandet sammen med en gruppe frivillige støttepersoner. Det kan f.eks. være ferieture til Skagen, Paris, Mallorca, Costa Del Sol, Thailand og mange andre steder. Se mere på www.ulf-ferie.dk

Nyheder og løbende information
ULFs hjemmeside opdateres løbende. Ud over disse mange muligheder organiserer de lokale kredse mange aktiviteter rundt i landet for medlemmer i ULF.
Det være informationsaftner, debatmøder med politikere eller andet, som vi gerne vil arbejde med, men også sociale ting, så som bowling- eller biografture