”Vi vil ikke bare flyttes rundt med”

15. december 2017

 

Teksten er speaket her:

 

Ny video fra ULF og LEV. En række aktive medlemmer af Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) synes, at det er ret mærkeligt, at regeringen og KL vil forringe retten til egen bolig, bare fordi man har et handicap. I et nyt videoklip forklarer de, hvorfor planerne skal tages af bordet.

”Skal det være nemmere for kommunen at flytte mennesker med handicap fra deres bofællesskab eller botilbud?”

 

Det spurgte vi en række af deltagerne på ULFs landsmøde om. Baggrunden er den seneste økonomiaftale, hvor regeringens og KL har aftalt, at der skal vedtages ny lovgivning, som indskrænker retten til egen bolig, hvis man bor i en anvist almen bolig eller et botilbud. Planen er at indføre såkaldte klausuler i lejekontrakterne, der gør det nemmere for en kommune at flytte en borger, hvis behovet for hjælp ændres.

 

Svaret fra ULF’erne er entydigt NEJ!

 

Forargelse

Flere af ULF’erne havde allerede hørt om de bekymrende bolig-planer, mens andre fik en forklaring undervejs. Det var tydeligt, at der blandt deltagerne var stor forundring – og forargelse – over, at ens boligrettigheder skal være dårligere end andres, blot fordi man har et handicap, som gør, at man har brug for hjælp.

 

Kim Sørensen, Svendborg, siger for eksempel: ”Jeg synes ikke, at kommunerne skal blande sig i, hvor folk bor. Hvis de har lyst til at bo, hvor de bor, synes jeg ikke, at de skal blande sig.” Samme vinkel anlægger Lars Beckdal fra Holbæk: ”Jeg skal ikke have nogen til at komme og bestemme, hvor jeg skal bo. Det har jeg ikke lyst til. Det vil jeg sgu selv have lov til at bestemme.”

 

Flere af ULF’erne ser forslaget om at forringe lejerettighederne som rendyrket diskrimination af mennesker med handicap: Jette Tastesen fra Esbjerg, næstformand i ULF, mener, at ”… det er diskriminerende, at de må flytte borgere med handicap, hvor de kan skrive i lejekontrakten, at de har ret til at flytte borgerne, selv om det burde være selvbestemmelse for eget liv.” ULFs formand, Lars Gjermandsen, ser også forslaget som en alvorlig forringelse af rettigheder: ”Boligforslaget er meget dårligt for de fleste. Det fjerner en rettighed til at have sin egen bolig,” siger han blandt andet i videoklippet.

 

Krænkende signal

Flere af de medvirkende i videoen er krænkede over det signal, som regeringen og KL sender til mennesker med udviklingshæmning og andre, der har brug for hjælp i hverdagen. ”Vi har ret til at bestemme, hvor vi gerne vil bo, og bo sammen med dem, vi vil bo sammen med. Og vi vil ikke bare flyttes rundt med,” siger Lisbeth Jensen fra Horsens eksempelvis. Samme melding kommer fra Svend Erik Petersen fra Oure: ”Det er skræmmende at tænke på, at man bare kan komme og pege en ud og sige ’du skal flytte derhen’, uden at man kan gøre noget”.

 

Videoklip

Videoklippet er optaget på ULFs landsmøde i 2017 og udgivet af ULF og LEV i fællesskab. Flere af de medvirkende i klippet bor i bofællesskab/botilbud, og de vil blive meget direkte ramt af regeringen og KL’s planer om at indføre klausuler. Andre bor for sig selv, men de kan også blive ramt på et senere tidspunkt i deres liv, eksempelvis hvis de får brug for mere hjælp og flytter i bofællesskab.

https://www.lev.dk/nyheder/2017/september/et-rigtigt-hjem

https://www.lev.dk/nyheder/2017/juli/kl-og-regeringen-vil-skabe-nye-andenrangsborgere

https://www.lev.dk/nyheder/2017/oktober/ekspert-oekonomiaftale-udfordrer-handicapkonventionen

https://www.lev.dk/nyheder/2017/oktober/konventionens-hjerte

https://www.lev.dk/nyheder/2017/juli/sommerhilsen-fra-levs-formand