Afsluttede projekter

ULF Rådgivning og selvhjælp (2019)

Projektet var støttet af Socialstyrelsens PUF pulje til Frivilligt socialt arbejde.

Projektet havde som formål at støtte mennesker med udviklingshæmning til at hjælpe sig selv og hinanden til et bedre liv.

Det skete ved at styrke den frivillige sociale indsats gennem rådgivning om disse emner:

  • Brugerorganisering og inddragelse
  • Netværksstøtte

Målgruppen for projektet var bosteder i 10 af ULF’s lokalkredse:

Aarhus, Horsens, Vejle, Odense, Fredericia, Svendborg, Holbæk, Kolding, Aalborg og Frederikshavn.

 

Diabetes (2018)

Projektet blev finansieret af Helsefonden.
Er du interesseret i et kursus om Diabetes, så læs mere om kurset her.
Læs evalueringsrapporten her: ULF Diabetes Evalueringsrapport.
Se videoerne fra diabetesprojektet på YouTube
Se også hjemmesiden www.mitulfliv.dk.

Mine egne penge (2014-2018)

Projektet blev finansieret af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Satspuljen 2014
Er du interesseret i et kursus om Mine egne penge, så læs mere om kurset her.
Læs evalueringsrapporten her: Mine egne penge Evalueringsrapport ULF
Se videoerne fra afslutningskonferencen i Vejle på YouTube
Se også hjemmesiden www.mineegnepenge.dk.

ULF Førstehjælp (2016)

Projektet blev finansieret af Trygfonden.
ULF har udviklet førstehjælpskurser for målgruppen, hvor undervisningen er tilpasset. Vi arbejder med masser af praktiske øvelser med mange gentagelser. Undervisningen er konkret og giver plads til, at den enkelte kan deltage aktivt og stille mange spørgsmål. Undervisningsmaterielet består bl.a. af fotos, tegninger og film, så læsefærdigheder ikke er en forudsætning.
Er du interesseret i et kursus om Mine egne penge, så læs mere om kurset her.
Download vores gratis hæfte om førstehjælp lige her

ULF Rygestop (2015-2016)

Projektet blev finansieret af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.
I samarbejde med Frederikssund Kommune har vi udviklet et rygestop koncept.

Konceptet ULF-Rygestop tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses rygestopprogram, men er videreudviklet og tilpasset så det tilgodeser målgruppens kognitive ressourcer. Der er flere kursusgange, møderne er kortere og kurset, i sin helhed, strækker sig over længere tid. Elementerne fra konceptet er gjort mere visuelle og håndgribelige. Et eksempel er personlige hjælpekort til tasken eller baglommen, med billeder af det man skal gøre i stedet for at ryge, når trangen kommer. Man kan også finde inspiration i rygestopkufferten med inspiration til hvad man kan foretage sig, for at blive afledt fra rygetrangen. Belønning af succeser er også et centralt element. Deltagerne opnår badges i grøn, bronze, sølv og guld.
I rygestopforløbene vil der altid deltage en brugervejleder. Brugervejlederen, som selv er eks-ryger og har egne erfaringer med at holde op med at ryge, uddannes i konceptet hos ULF, og vil sammen med en uddannet rygestopinstruktør, afholde kurserne.

Materialet kan downloades her:

        


    

    

 

Det jeg kan selv, gør jeg selv

Stolthedsstafetten
Af Frank Bylov, NVIE
En dokumentation af ULF og Fredericia Kommunes projekt
‘Det jeg kan selv, gør jeg selv’.
Hent rapport