ULF Senior


Formålene med dette projekt er:

  • At forberede mennesker med udviklingshæmning til et godt seniorliv
  • At give mennesker med udviklingshæmning et godt seniorliv

I seniorlivet skal mennesker med udviklingshæmning bevare netværk, mobilitet og funktioner. Ensomhed, sygdomme, indlæggelser, medicinforbrug, misbrug osv. Skal undgås.

Seniorer med udviklingshæmning skal have den bedste livskvalitet.

Målgruppen: mennesker med udviklingshæmning eller særli8ge behov, som er over 50 år.

Vi etablerer i ULF en ny afdeling – ULF-senior.

Følgende aktiviteter vil der være i ULF-senior:

  • Uddannelse af seniorambassadører. De skal uddannes til at lave opsøgende arbejde, være igangsættere for aktiviteter og formidle aktiviteter
  • Der skal udvikles et inspirationskatalog med forslag til aktiviteter for seniorer
  • Der skal laves en underside på ULF´s hjemmeside for ULF-seniorer. Her skal teksten læses op. Der skal på denne side ligge aktivitetskalender for aktiviteter for seniorer, inspirationskataloget og viden folkepension, arveregler, døden og andre emner, som fylder hos ULF-seniorer.
  • Der skal etableres samarbejde med fitnesscentre rundt i hele landet, så der udvikles særlige tilbud til målgruppen.

Projektet forløber fra 1. april 2018 – 31. marts 2020

Projektet er finansieret af: VELUX FONDEN

 

YDERLIGERE INFORMATION

Er du interesseret i at høre mere så kontakt:

Joan Riis, Udviklingshæmmedes Landsforbund, tlf.: 7572 4688, mail: joan@ulf.dk