Sundhedsår

Vi har udnævnt 2017 til sundhedsår

Det betyder at vi sætter stort fokus på hele sundhedsbegrebet fra inderst til yderst i hele 2017.

Så meget fokus at vi også afholder en sundhedskonference i juni måned.

Vi har en sundhedsdefinition

ULF ser sundhed ud fra et bredt sundhedsbegreb, der tager højde for både fysiske, psykiske og sociale aspekter i den enkeltes liv.

For os handler sundhed ikke kun om sund kost og masser af motion, men det handler i høj grad også om trivsel og retten til at have den sundhed, som man gerne vil have.

Sundhedstrivsel handler om at den enkelte har plads og rum til at udvikle sig, at den enkelte kan håndtere dagligdags udfordringer og indgå i et sundt fællesskab med andre mennesker.

Retten til at have den sundhed man gerne vil have, handler om at få den sundhedsforståelse, der skal til for at træffe sunde valg og dermed udvikle sunde vaner.