ULF Diabetes

ULF Diabetes

Både personale og borgere har brug for at vide mere om diabetes.

I dette projekt vil vi udvikle temamapper til personale med nyeste viden om diabetes og værktøjer, der kan skabe læring og forandring i den enkeltes liv.

Der skal også udvikles mapper til borgerne i et letforståeligt sprog med mange billeder. Her forklares, hvad diabetes er, hvad det gør ved kroppen, følgesygdomme og hvad den enkelte selv kan gøre for at forebygge diabetes eller leve et godt liv med diabetes.

Målet er, at mennesker med udviklingshandicap selv eller sammen med pårørende skal kunne søge viden om diabetes.  Medarbejdere på bosteder skal blive bedre til at arbejde med at forebygge diabetes hos mennesker med udviklingshandicap og støtte dem, som har fået diagnosticeret diabetes, således at:

  • Udviklingshæmmede i risiko for at få diabetes ændrer livsstil
  • Færre mennesker med udviklingshæmning udvikler diabetes
  • Udviklingshæmmede med diabetes nedsætter medicinforbruget
  • Udviklingshæmmede med diabetes undgår følgesygdomme

Der skal uddannes ti borgervejledere, som skal være med i sparringsgruppen. De skal være med til at undervise og afholde kurser om diabetes

Alle, der deltager på et kursus, vil få ny viden om diabetes og målet er at så mange som muligt ændrer livsstil i mere eller mindre omfang.

 

VIL DU VÆRE MED I SPARRINGSGRUPPEN?

Vi skal i forbindelse med projektet nedsætte en sparringsgruppe med medarbejdere fra bosteder (8 personer), der skal gennemgå materialet og komme med forslag til eventuelle ændringer. Der vil være et møde i foråret 2018 og et møde i efteråret 2018.  Samtidig skal der nedsættes en sparringsgruppe med mennesker med udviklingshandicaps, som skal være med til at udarbejde materialet til borgerne.

Hvis du er interesseret i deltagelse i en sparringsgruppe, skal du skrive til: joan@ulf.dk

Projektet er finansieret af Helsefonden.

Projektet er 1-årigt og forløber i 2018

Målgruppe: Mennesker med udviklingshæmning og andre med særlige behov.