ULF Førstehjælp

foerstehjaelp_side

Projekt Lær førstehjælp – kurser for mennesker med udviklingshæmning

Vi oplever, at mange af vores medlemmer, som er mennesker med udviklingshandicap og/eller særlige behov, efterspørger førstehjælpskurser. De vil gerne kunne hjælpe og yde akut førstehjælp, hvis de kommer i en situation, hvor der er behov for dette.

Derfor har vi i ULF i 2016 gennemført projektet ”ULF – Lær førstehjælp,” som har været finansieret af Trygfonden. Vi har i løbet af projektperioden udviklet førstehjælpskurser for målgruppen, hvor undervisningen er tilpasset. Vi arbejder med masser af praktiske øvelser med mange gentagelser. Undervisningen er konkret og giver plads til, at den enkelte kan deltage aktivt og stille mange spørgsmål. Undervisningsmaterielet består bl.a. af fotos, tegninger og film, så læsefærdigheder ikke er en forudsætning.

Projektet var finansieret af Trygfonden.

Formålet med projektet ”Lær førstehjælp” var at lære mennesker med udviklingshandicap at give akut førstehjælp, når der er behov for det.

Gennem projektet ”Lær førstehjælp” er der blevet udviklet undervisningsmateriale og kurser for mennesker med udviklingshandicap. Det giver målgruppen basisviden og færdigheder inden for førstehjælp, så de kan yde akut førstehjælp, når der er behov for dette.

Under udviklingen af materialet er målgruppen blevet inddraget. Materialet er blevet gennemprøvet af mange kursusdeltagere, og kursusdeltagerne har bidraget med små videoer her til hjemmesiden, som kan bruges til repetition for deltagerne.

Kurserne blev tilrettelagt, så der var længere tid til at øve de konkrete procedurer, og der var længere tid til spørgsmål fra deltagerne.

Er du interesseret i vores “Lær førstehjælp” kursus, så klik lige her, så viser vi dig meget mere om det konkrete kursus

Download vores gratis hæfte om førstehjælp lige her