ULF Førstehjælp

foerstehjaelp_side

Lær at give førstehjælp og gør en forskel for dig selv og andre.
Et praktisk tilpasset forløb.

Udviklingshæmmedes LandsForbund tilbyder førstehjælpskurser til voksne mennesker med særlige behov. Du lærer blandt andet at give hjertelungeredning, og hvad du skal gøre, hvis en person falder om eller kommer til skade.

Undervisningen er specielt tilpasset målgruppen. Vi arbejder med masser af praktiske øvelser samt gentagelser. Ligesom undervisningen vil være meget konkret og give den enkelte deltager mulighed for at deltage aktivt. Undervisningsmaterialet består blandt andet af fotos, tegninger og film, så læsefærdigheder ikke er en forudsætning for, at kunne deltage og gennemføre kurset. Undervejs laver vi små videoklip, så det bliver let for deltagerne, at gense og vise øvelserne for andre.

Førstehjælpskurset er finansieret af trygfonden og varetages af en uddannet førstehjælpsinstruktør med mange års erfaring med målgruppen. Ligeledes vil der altid deltage en ULF brugervejleder. Efter gennemført kursus udstedes der et bevis som dokumentation på de opnåede færdigheder indenfor livreddende førstehjælp.

Undervisningsforløbet indeholder bl.a:

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • Stabilt sideleje
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter

Download vores løsblad om førstehjælp lige her