ULF Rygestop

rygestop_side

ULF har modtaget midler fra Sundhedsstyrelsens satspuljemidler til udvikling af et rygestopkoncept og til gennemførelse af rygestopforløb for mennesker med udviklingshæmning. Projektet forløber fra 2015 til slutningen af 2016. I samarbejde med Frederikssund Kommune har vi udviklet et rygestop koncept, som nu er klar til at blive afprøvet.

Konceptet ULF-Rygestop tager udgangspunkt i Kræftens Bekæmpelses rygestopprogram, men er videreudviklet og tilpasset så det tilgodeser målgruppens kognitive ressourcer. Der er flere kursusgange, møderne er kortere og kurset, i sin helhed, strækker sig over længere tid. Elementerne fra konceptet er gjort mere visuelle og håndgribelige. Et eksempel er personlige hjælpekort til tasken eller baglommen, med billeder af det man skal gøre i stedet for at ryge, når trangen kommer. Man kan også finde inspiration i rygestopkufferten med inspiration til hvad man kan foretage sig, for at blive afledt fra rygetrangen. Belønning af succeser er også et centralt element. Deltagerne opnår badges i grøn, bronze, sølv og guld.

I rygestopforløbene vil der altid deltage en brugervejleder. Brugervejlederen, som selv er eks-ryger og har egne erfaringer med at holde op med at ryge, uddannes i konceptet hos ULF, og vil sammen med en uddannet rygestopinstruktør, afholde kurserne.

Under udarbejdelsen af konceptet har flere bidraget i processen. Projektgruppen består af følgende medlemmer:

Joan Riis Udviklingshæmmedes LandsForbund

Kristine Z. Mortensen, Sundhedskonsulent og rygestoprådgiver, Frederikssund kommune.

Lynette Grone, Pædagog, Højagergaard, Frederikssund kommune

Kim Rockhill, Leder af Højagergaard, Frederikssund kommune

Henrik Borggren, formand for tobaksgruppen i Sundby Netværket og Sundhedskonsulent i Køge kommune

Birgitte Wold, leder af ITC Køge

Lars Marcelin Nielsen, psykolog i Kræftens bekæmpelse

Niels Them Kjær, projektchef i Kræftens Bekæmpelse

 

Materialet kan downloades her: