Bliv brugervejleder

brugervejleder_side

En af de ting, vi i ULF er kendt for, er vores brugervejledning.

I ULF uddanner vi brugervejledere og vi har altid brugervejledere med, når vi tager ud og holder kurser og foredrag. En brugervejleder er en voksen person med særlige behov, som er uddannet til at fortælle om netop det emne, som foredraget handler om. Brugervejlederen er uddannet i at holde foredrag om sit eget liv og sine egne erfaringer.

Det foredrag der bliver holdt, har brugervejleder selv udviklet og tilrettelagt med støtte fra ULF kontoret. Når brugervejlederen holder foredraget, bliver der brugt eksempler fra eget liv eller fortalt om egne oplevelser. Det gør foredraget levende og spændende. Vi ved af erfaring, at når udviklingshæmmede lytter til et foredrag med en brugervejleder, er de meget optaget af det, fordi de føler at de kan spejle sig i det, og de føler, at brugervejlederen er en der forstår dem.

ULF uddanner løbende nye brugervejledere.
Det går ud på at man kommer på basiskursus hvor man lærer at tale foran andre mennesker, lærer om kropssprog, formidling og andre vigtige ting. Bagefter får man et kursus i det emne, man vil specialisere sig i.. Til sidst får man et diplom, og så er man brugervejleder.

Du kan blive uddannet som brugervejleder inden for følgende emner:

 • ULF og Frivillighed
 • ULF Ferie
 • Medborgerskab og selvbestemmelse
 • Stop mobning
 • Facebook
 • Alkohol
 • Sundhed
 • At være forældre
 • Sex og kærester
 • At sidde i brugerråd, beboerråd og eller centerråd
 • Det jeg kan, gør jeg selv

Vi søger løbende nye brugervejledere. Kontakt AnneMette på kontoret hvis du har lyst til at blive uddannet som brugervejleder. Hende kan du skrive til på am@ulf.dk