Til studerende

studerende

I ULF får vi ofte henvendelser fra studerende, som har en faglig interesse for vores medlemmer. Vi bestræber os på, at give den bedst mulige vejledning af studerende, men altid med vores medlemmers behov i fokus.

Vores landskontor er altid åbent for studerende, som ønsker information. Vi har ofte besøg af studerende, som gerne vil lave et interview. Har du ikke mulighed for, at komme forbi kontoret, er det også muligt at få et telefoninterview. Derudover vejleder vi ofte via mail. Som regel drejer disse henvendelser sig om lovgivning, såsom handicapkonventionen, serviceloven o. lign.

ULFs landskontor i Vejle drives af mennesker med udviklingshæmning. Kontoret er hjertet i ULF. Det er vigtigt for os, at det daglige kontorarbejde bliver udført af netop disse mennesker. Derudover er der ansat kollegaer, som ikke er udviklingshæmmede, som hjælper med de ting som ULF’erne har svært ved. Det kan være projekter, regnskab, økonomi og andre ting. Men de vigtige beslutninger om og i ULF skal tages af udviklingshæmmede.

Øverste myndighed i ULF er landsmødet, herefter kommer hovedbestyrelsen. For at være stemmeberettiget på landsmødet, og dermed have mulighed for, at have indflydelse på arbejdet i ULF er det et krav, at man er udviklingshæmmet. På den måde er vi unikke, da vi er den eneste forening, hvor det udelukkende er udviklingshæmmede, der træffer beslutningerne.

Kort fortalt arbejder vi i ULF for, at udviklingshæmmede og andre med særlige behov skal have samme rettigheder som alle andre i Danmark. Det være sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet, på retssikkerhedsområdet og meget andet.

Vi forsøger via debatindlæg, samtaler med politikere og lignende, at påvirke politikken i Danmark. Desuden holder vi mange foredrag og kurser, hvor udviklingshæmmede informerer andre udviklingshæmmede om deres rettigheder og muligheder.

ULF udgiver medlemsbladet ULF nyt, hvor det er muligt at tage forskellige emner op. Det er bl.a. også en af de muligheder vi har for, at informere vores medlemmer om, hvad der foregår i ULF og hvad vi pt. arbejder med. Desuden er der forskellige interviews. Ligesom vores lokalkredse her kan berette om, hvad der foregår lokalt i ULF.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7572 4688 eller på ulf@ulf.dk