Landsmøde 31.10.2021

 

Indkaldelsen er speaket hér:


Der indkaldes til Landsmøde søndag den 31.oktober 2021 kl. 11.00 – 16.00

Landsmødet afholdes i Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

Dagsorden for landsmødet:

 1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
 2. Valg af sekretær for mødeleder og referent
 3. Hovedbestyrelsens toårs beretning – fremlægges til debat og godkendelse
 4. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
 5. Handlingsplan for de næste 2 år
 6. Vedtægtsændringer
 7. Valg til udvalg
 8. Indkomne forslag
 9. Budget og kontingent for de næste 2 år
 10. Valg af formand
 11. Eventuelt

 

Tilmelding senest den 1.oktober 2021 på telefon 75 72 46 88 eller på mail tina@ulf.dk.

Det er kun medlemmer af hovedbestyrelsen og valgte delegerede, der har stemmeret og kan få refunderet sine transportudgifter.

Det er muligt at mødes med os på Odense banegård ved biografen fra kl. 9.00-9.20, så tager vi bussen sammen derhen. Husk at tage penge med til bussen og drikkevarer på dagen.

Hvis I på dagen har brug for at få fat på os kan du ringe på tlf. 30484688

Med venlig hilsen
Lars Gjermandsen
Formand