Borger- og beboerråd

Opret eller styrk jeres borger- og beboerråd. Serviceloven stiller krav om brugerinddragelse i de kommunale tilbud fx i form af et borgerråd – men I kan få meget mere ud af et borgerråd end bare at leve op til de lovmæssige krav. Undervisningen varetages af en borgervejleder og en underviser.

  • Få borgerne til at medvirke til problemløsning
  • Skab bedre trivsel i borgergruppen
  • Få større mulighed for at arbejde ud fra borgernes ønsker til deres eget liv
  • Få redskaber til at et borger- og beboerråd kan holde bedre og mere produktive møder
  • Skab bedre samarbejde og respekt mellem medlemmerne i rådet
  • Lev op til servicelovens bestemmelser om brugerinddragelse

borger- og beboerråd som temadag

KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE
Et borgerråd kan også kaldes et beboerråd, et medarbejderråd osv., og består af repræsentanter fra fx beboergrupper eller medarbejdergrupper på et beskyttet værksted eller lignende. Et velfungerende borgerråd vil kunne være et talerør mellem borgergruppen og det kommunale tilbud . Når vi lytter til borgergruppens oplevelser med og ønsker til de tilbud, de benytter sig af, er vi med til at skabe bedre, tryggere og mere udviklende rammer. Rådet kan også medvirke til løsning af problemer og konflikter i borgergruppen og derved blive bedre til at afværge eller undgå konflikter generelt. De kan også komme med input og medvirke til planlægningen af aktiviteter, som kommer alle beboere/medarbejdere til gavn.

KAN GODT VÆRE EN SVÆR OPGAVE
Men at sidde med i et borgerråd kan være en svær opgave. Med ULF’s borgerrådskursus kan I få hjælp til at oprette et borgerråd eller styrke jeres eksisterende råd. Vi vil snakke om, hvad et råd kan bruges til, hvad det kan bidrage med og hvad det kan beslutte.  Borgerne vil bl.a. lære om ansvar, samarbejde, demokrati og at være repræsentant for andre. Sammen vil vi udarbejde et regelsæt/vedtægter for rådet, som dels indeholder formelle ting, det kan fx være formål med rådet, hvad og hvordan man kan beslutte, hvordan man vælges ind, antal møder årligt og lignende, det kan også indeholde samarbejdsaftaler og lignende. Vi vil arbejde med, hvordan man holder gode, produktive møder og har et godt samarbejde i rådet, hvilket der også udleveres materiale til at arbejde videre med. Vi vil prøve det hele af i praksis ved afsluttende at afholde et møde.

PRAKTISK INFORMATION

VARIGHED
Kurset strækker sig over to dage. 4,5 time pr.dag

ANTAL DELTAGERE
For at vi kan give det mest optimale udbytte af temaet er der max plads til 10 deltagere

Pris
12.073 kr. plus kørsel efter statens takster

MATERIALE
Vi medbringer alt der skal bruges til undervisningen. Efter temadagen får I en temamappe med bunker af brugbart og relevant information. Mappen er også fuld af god inspiration til hvordan I efterfølgende selv kan arbejde videre med temaet. Hver deltager får desuden udleveret en håndbog, som støtter op om undervisningen, og som dels kan bruges som opslagsbog, hvis man har glemt noget, og dels som en inspiration til hvordan man kan komme videre.

YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kontakt vores kursus afdeling på tlf.: 75 72 46 88 mail: kurser@ulf.dk

Download vores løsblad om en temadag med borger- og beboerråd