Nye retningslinjer for Corona!

1. december 2020

STATUS PÅ CORONA – UDVIDET KRAV OM MUNDBIND – DECEMBER 2020

DOWNLOAD INFO PLAKAT

Det er blevet et krav at man skal bære mundbind følgende steder:

 • I kollektiv trafik, på alle stationer, perroner, i alle busser og tog, i flextaxaer
 • I supermarkeder, butikker, storcentre mv.
 • På serveringssteder, dvs. restauranter, barer
 • På kulturtilbud, fx museer, biblioteker, zoologiske haver, biografer, teatre, koncerter mv.
 • I idrætstilbud og idrætsarrangementer med tilskuere, f.eks. fodboldkampe eller lign.
 • På ungdoms- og voksenuddannelser og videregående uddannelsesinstitutioner mv.

 

Der gælder bl.a. følgende undtagelser fra anbefalingerne om at bruge mundbind i det offentlige rum, som fx i den kollektive trafik, restauranter, detailhandel mv:

 • Borgere med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner. Dette kan fx være personer med fx nedsat syn- eller høreevne, udviklingshæmning, lammelser, hjerneskade, demens eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom mundbetjent kørestol mv.
 • Borgere som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind. Nogle vil opleve, at mundbindet forværrer allergi, giver eksem eller forværrer anden hudsygdom. Hos andre kan det give vejrtrækningsproblemer eller forværre symptomer hos personer, der har angst eller vejrtrækningsbesvær, fx KOL. Mundbindet skal generelt fjernes, hvis der opstår svære gener og ubehag, som fx vejrtrækningsbesvær, kvælningsfornemmelser mv.

 

GÆLDENDE RESTRIKTIONER:

 • Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer
  Gælder fra 26. oktober 2020 til og med 13. december 2020.

 

 • Krav om delvis brug af mundbind på uddannelsesinstitutioner
  Gælder fra 29. oktober 2020 til og med 2. januar 2021.

 

 • Anbefaling om at begrænse social kontakt
  Gælder fra 26. oktober 2020 til og med 13. december 2020.

 

 • Krav om brug af mundbind, når du handler i detailhandlen
  Gælder fra 29. oktober 2020 til og med 2. januar 2021.

 

 • Forbud mod salg af alkohol i detailhandel og kiosker efter kl. 22.00
  Gælder fra 26. oktober 2020 til og med 2. januar 2021.