ULF Forældreforløb

foraeldreforloeb-side

Målgruppen for ULF Forældreforløb er sårbare unge og unge med særlige behov, som ønsker at prøve forældrerollen inden de tager stilling til, om de er parate til at blive forældre. Vi ønsker, at de unge, med forløbet, opnår et realistisk grundlag, at træffe deres beslutning på.

Forløbet skal ses som et læringsredskab for de unge, hvorved de opnår erfaringer i forhold til, hvad det vil sige at være forældre.

På egen krop prøver de unge, hvad det vil sige, at skulle have ansvaret for et barn døgnets 24 timer. Den eller de unge låner en babysimulator, som har fysiske behov som er baseret på behov fra et spædbarn. Behovene er sult, bleskift, bøvse, trøstes og vugges.

VI arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor respekten for den unge er i fokus. Vi møder den unge der hvor vedkommende er, og lader den unge selv nå frem til sine erkendelser. Der skabes et rum hvor den unge har muligheden for, at afprøve drømmen om, at blive forældre.

Forløbet foregår i tre etaper:

1) En forberedelse til forældrerollen: hvor der arbejdes med faktorer, som har betydning for et barns trivsel og udvikling. Der tales bl.a. om hvad forældrerollen indebærer og den unges tanker og drømme italesættes og synliggøres.
2) Den unge låner en babysimulator, og skal i den følgende tid passe barnet. Simulatoren indstilles til at agere som et rigtigt spædbarn, så oplevelsen bliver så realistisk så muligt.
3) Forløbet afrundes sammen med den unge og der følges op på den unges oplevelser af forældrerollen.

Vi hjælper også STU-skoler og produktionsskoler i gang med at tilbyde forældreforløb på skemaet.

 

Du kan downloade løsbladet om Forældreforløbet her
løsblad_forældreforløb

Her kan du læse evaluering af projektet

Evaluering af projektet

Bilag 1: Her kan du se rapporten fra NVIE, for projektet ”At være forældre”

Bilag 2: Centrale spørgsmål

 Bilag 3: Undervisningsplan