Kredse

ULF har 18 forskellige afdelinger rundt i landet, som sammen kæmper for rettigheder for mennesker med udviklingshandicap. Disse afdelinger kaldes kredse.

Kredsene planlægger også arrangementer for de medlemmer, som hører til kredsen.

Kreds ansvarlig:
Hanne Nielsen
Mail: hanne@ulf.dk
Træffes pr. Telefon: 7572 4688
Mandag: 9.00 – 12.00
Tirsdag: 8.00 – 15.00
Onsdag: 8.00 – 17.00
Torsdag: 9.00 – 15.00
Fredag:  LUKKET

Det sker der i kredsen
Bestyrelsen i de enkelte kredse sørger for, at der hvert år holdes:

  • 4 bestyrelsesmøder
  • 1 generalforsamling
  • 2 arrangementer, som er samfundsnyttige (Det betyder, at arrangementet er nyttigt både for borgerne og for samfundet)

Samfundsnyttige arrangementer kan fx være politikermøder, temadage/kurser eller foredrag om sex og kærester, børn, alkohol eller lignende.

Derudover må kredsen holde alle de arrangementer de ønsker, for de medlemmer der hører til kredsen. Det kan være fester, udflugter og lignende.

Kredsens bestyrelse
I hver kreds sidder en bestyrelse, som holder møder og planlægger arrangementer for kredsens medlemmer.
Bestyrelsen vælges af kredsens medlemmer.
Bestyrelsen består af:

  • 1 formand
  • 1 kasserer
  • 3 bestyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter

Hovedbestyrelsen ULF’s hovedbestyrelse mødes 4 gange om året. I hovedbestyrelsen sidder et medlem fra hver af kredsene. Kredsenes bestyrelse vælger, hvem der skal deltage i ULF’s hovedbestyrelsesmøder.

Vil du også være med til at bestemme?
Hvis du har nogle gode ideer til arrangementer, kan du møde op på kredsens bestyrelsesmøder og give dine forslag. Det er dog kun medlemmerne i bestyrelsen, som kan stemme om, hvilke aktiviteter de vil arrangere.

I lige år har kredsen generalforsamling. På generalforsamling er der valg til bestyrelsen.
Formanden er på valg i 2018 og 2022 osv. Sammen med 1 bestyrelsesmedlem.
Kasserer er på valg i 2016 og 2020 osv. Sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter er på valg hver gang

Hvis du også vil være med til at bestemme i ULF, så kan du stille op til valg i din lokale kreds, når der er generalforsamling.

udraabstegn_kreds2Sådan starter du en kreds

  • Find mindst 5 personer, som vil være med til at sidde i bestyrelsen.
  • Kontakt ULFs kontor på tlf: 75 72 46 88 eller mail: ulf@ulf.dk og fortæl, at man gerne vil starte en kreds.
  • ULF kommer og holder stiftende generalforsamling med et valg, så man kan stemme om hvem, der skal sidde i bestyrelsen.