Om ULF

ulf_side

ULF er mennesker med udviklingshandicaps egen organisation. ULF drives af mennesker med et udviklingshandicap og andre med særlige behov på bestyrelses- og ledelsesposter.
ULF er delt i forretningen ULF og foreningen ULF.

Til at køre forretningen ULF og vores projekter har vi tilknyttet konsulenter og fagpersoner.

Foreningen ULF er vores medlemmer.
På kontoret er ansat mennesker med et udviklingshandicap og andre med særlige behov til at varetage den daglige drift af ULF. ULF arbejder hen imod at få en lokalkreds i alle kommuner. Mange af vores aktiviteter laver vi i tæt samarbejde med ULF-Ungdom, der er en selvstændig Ungdomsorganisation.

I ULF har det stor praktisk betydning, at det er vores egen organisation, idet alle vores aktiviteter tager udgangspunkt i, at vi med særlige behov er de aktive, bærende og styrende i projekterne.

Vi oplever, at vi:

  • kan mange flere ting end de fleste tror
  • bliver bedre til at bede om den hjælp, vi har brug for
  • vokser med opgaverne

ULF arbejder politisk for selv- og medbestemmelse for mennesker med et udviklingshandicap. Det gør vi ved at støtte dem/andre med særlige behov i selv at tage ansvar og stille krav.