Vilkår og betingelser

ULF vilkår og betingelser – konferencer

Forretningsbetingelser ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund – deltagelse i konferencer pr. 23. januar 2016

Bindende tilmelding
Tilmelding til konference er bindende. Der er ingen fortrydelsesret på deltagelse. Er du forhindret i selv at deltage kan du uden problemer give din plads til en anden deltager. Dette skal pålyses til info(at)ulfkonference.dk, så vi kan få registeret en anden deltager.


Betaling
Vi kan tilbyde to former for betaling. Enten ved bankoverførsel eller ved EAN-faktura.

Ved bankoverførsel, fremsender vi faktura på oplyste e-mail adresse, og betalingen sker via oplyste kontonummer.

Ved EAN-faktura fremsender vi elektronisk EANfaktura på oplyste EANnummer.


Betalingsfrist:
Ved begge betalingsformer er betalingsfristen 30 dage fra fakturadato og der skal altid betales forud for en deltagelse i en ULF konference

Såfremt booking til en ULF konference foretages senere end mulighed for 30 dages betalingsfrist, fremsendes faktura med 7 dages betalingsfrist. Bookinger foretaget med under 14 dage til afholdelse af konference forfalder til betaling indenfor 3 dage.

Hvis betalingsfristen overskrides vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 100 samt morarenter på 8% pr. rykker. Desuden opkræves et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens regler ved for sen betaling på 310 kr . Kompensationsbeløb opkræves på 1. rykker (Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013).


Aflysning
Såfremt ULF er nødsaget til at aflyse en konference, tilbagebetales det fulde deltagergebyr.


Ansvarsfraskrivelse
ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund, oplægsholdere, instruktører eller andre involverede parter, kan på ingen måde drages til ansvar – direkte eller indirekte – for nogen skade eller gener, der måtte være konsekvensen af deltagelse i ULF konferencer. Deltagelse i ULF konferencer sker således til fulde på deltagernes eget ansvar.