Projekter

projekt_side

ULF laver mange nye udviklingsprojekter, og vi kan se, at vores projekter giver rigtig gode resultater. Det gør de, fordi vi altid holder fast i kerneværdierne i ULF.

Vi arbejder for at borgere med et udviklingshandicap kan blive mere selvbestemmende og mere selvhjulpne i deres eget liv. Emnerne udspringer fra vores medlemmers ønsker, og vi har altid mennesker med udviklingshandicap med i projekterne. Det er dem, der sætter dagsordenen og præger projekterne hele vejen. Det er meget vigtigt for os.

TEMAERNE FØLGER TIDEN
Da vi startede ULF for 25 år siden, lavede vi mange tiltag, som handlede om at lære at sige noget, at have en mening – og at det var i orden at have sin egen mening. Der var også stort fokus på at danne en forening og bestyrelser rundt om i landet.

Sidenhen begyndte ULF’erne at komme med ønsker om udvikling, så de kunne blive bedre til at træffe beslutninger, som vedrørte deres eget liv. Det resulterede blandt andet i udviklingen af et større ULF-babyprojekt/forældreforløb, hvor ULF´erne kunne prøve at være forældre i en periode og derved fik viden og oplevelser nok til at kunne træffe deres egen beslutning om at få børn eller ej.

For nogle år siden satte ULF særlig fokus på medborgerskab, det at være en del af det samfund, man lever i. Og især med det ansvar som det indebærer. Medborgerskab er nemlig ikke kun lig med selvbestemmelse.

I 2018 har vi afsluttet et 4-årigt satspuljeprojekt med økonomi som omdrejningspunkt. Det er vigtigt, at man har et billede og en forståelse af, hvad ens penge bliver brugt til, hvordan man kan styre sin økonomi, hvordan man logger på netbank mm. Vi har også gennemført et større udviklingsprojekt om diabetes. Såvel økonomi- som diabetestemaet har stor relevans for mennesker med udviklingshandicap.

I 2019 arbejder vi bl.a. med projekterne ULF Senior og KRAM naturen. Begge projekter centrerer sig om at skabe aktiviteter for borgerne. I ULF Senior er det den ældre generation, der er i fokus. I KRAM Naturen inviterer vi ud i naturen for at mærke årstiderne.

SAMARBEJDE MED KOMMUNER
Vi har også projekter i samarbejde med mange af landets kommuner. Kommunerne kan godt lide at arbejde sammen med os, fordi de selv får meget ud af det. De får prøvet nye ting af, som gør at de kan arbejde med selvbestemmelse og medbestemmelse og medborgerskab på en måde, så det virkelig giver resultater.

Vi har med stor taknemmelighed modtaget projektstøtte fra Socialministeriet, Forskningsministeriet, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, AP Møller Fonden, Velux Fonden, Helsefonden og mange flere.

Alle ULF projekter bliver forankret i ULF kurser og foredrag. Læs mere om vores kurser og foredrag her.

YDERLIGERE INFORMATION
Ring på telefon 75 72 46 88.