Støt ULF som gavegiver

Støt ULF med en pengegave!

I ULF er vi meget taknemmelige for al den støtte vi kan få til vores arbejde for at forbedre selvbestemmelsen og livsvilkårene for mennesker med udviklingshandicap.

Du, eller måske din virksomhed, kan vælge at støtte ULF økonomisk som gavegiver/bidragsyder. Udover at pengene går direkte til vores arbejde for mennesker med udviklingshandicap, så er ULF af SKAT godkendt efter ligningslovens §8A, som betyder at foreningen kan opnå nogle økonomiske fordele, hvis vi årligt har over 100 gavegivere, som hver donerer mindst 200 kroner.

Men, vi er taknemmelige for ethvert bidrag vi får – stort som småt!

Medlemmer af ULF må også gerne give en pengegave.

Både som enkeltperson og virksomhed har man mulighed for skattefradrag for pengegaven. Ring evt. til ULF på T: 7572 4688 og hør nærmere om dette.

For at du kan følge lidt med i ULF´s arbejde, modtager du som gavegiver bladet ULF-Nyt.

For at blive gavegiver/bidragsyder kan du udfylde nedenstående formular og betale som angivet. Du kan også ringe til ULF eller skrive til ulf@ulf.dk

På forhånd tak fordi du støtter ULF!

 

Giv din gave her!

ULFs Behandling af personoplysninger

 1. Almindelige personoplysninger på foreningsmedlemmer, herunder navn, adresse, fødselsdag, mailadresse, indmeldelsesdato for foreningen og foreningens navn.
 2. Almindelige personoplysninger på medlemmer af kredse / frivillige, herunder navn, adresse, fødselsdag, mailadresse, indmeldelsesdato for foreningen og foreningens navn.
 3. Almindelige personoplysninger på ansatte, herunder navn, adresse, fødselsdag, mailadresse, ansættelse dato samt CPR-nr.
 4. Du har altid ret til (lov til) at bede om at få slettet dine data fra ULF, hvis du ønsker det. Hvis du melder dig ud af ULF, så bliver dine data gemt i 3 (tre) måneder. Du har også ret til altid at kontakte ULF for at høre, hvilke data der er på dig.

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får altid oplysninger direkte fra dig. Enten via din indmeldelsesblanket med underskrift, ved telefonopkald med dig eller via din mail.

Udviklingshæmmedes Landsforbunds formål med behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine oplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er

 • At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger.
 • At det er nødvendigt, for at vi kan opfylde en aftale med dig.
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger.
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysninger om medlemsforeninger og brugere af Udviklingshæmmedes Landsforbund med hovedkontor i Vejle er

 • At behandle medlemsoplysninger, herunder at opkræve kontingent og udsende medlemsblad.
 • At vi kan drive foreningernes aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem.
 • At kunne levere ydelser, som at invitere til kurser, aktiviteter, samt nyhedsstof, og information om rejser, som du har bestilt gennem ULF Ferie.
 • At administrere din relation til foreningen.

Formålene med at behandle oplysninger om medlemmerne, de frivillige og ansatte i ULF

 • At vi kan koordinere og håndtere frivillige og ansattes opgaver i foreningen
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges og ansattes erfaringer og kompetencer.
 • At opfylde lovgivningen, herunder krav i serviceloven. For eksempel kravet om at indhente børneattest for alle der arbejder med børn og unge.
 • At kunne udbetale kørsel og betaling for udlæg, samt løn til ansatte.
 • At administrere din relation til foreningen.