Sammen om samfundet

Ansøgningspuljen til særlige sociale formål 2019

Formålet er at socialt truede mennesker med udviklingshæmning går sammen i frivillige interessefællesskaber med temaet: Sammen om samfundet.

Deltagerne skal opnå øget viden om civilsamfundet i særdeleshed og samfundet generelt samt udvikle selvværd og sociale kompetencer (kommunikation og fremtræden), så de begynder at integrere sig mere og mere som aktive medborgere sammen med andre borgere ved at give udtryk for deres holdninger og meninger, deltage i borgermøder, beboerforeningsmøder, møder hos kommune og i idrætsforeninger osv. samt engagerer sig som frivillige i deres egen lokalkreds, men også hos andre foreninger og i ULF´s landsdækkende arbejde.

I hver lokalkreds uddannes 2 udviklingshæmmede til at lede en ”Sammen om samfundet”-gruppe. I alt 32 frivillige.

De skal i samarbejde med projektkoordinator:

  1. Yde sparring i forbindelse med udarbejdelse af ”Sammen om samfundet”-undervisningsmateriale.
  2. Deltage i et uddannelsesforløb til leder.
  3. Tage kontakt til deltagerne og optage disse i en gruppe.
  4. Stå for at afholde ”Sammen om samfundet”-gruppe herunder evaluering og dokumentation.
  5. Guide målgruppen i forbindelse med deltagelse i møder i lokalsamfundet mellem mødegangene.
  6. Guide deltagerne mellem mødegangene i forbindelse med integration i civilsamfundet som frivillige.
  7. Arrangere sociale aktiviteter.

Det forventes at mellem 48 og 64 deltagere vil være aktive som frivillige i lokalkredsene eller i andet frivilligt arbejde under og efter projektet.

I lokalkredsene består opgaver i at drive sin egen forening, informationssøgning, arrangere debatmøder samt afholde flere sociale aktiviteter for at styrke fællesskabet.

Ekstern evaluator er Tove Stenderup, VIA University College, Pædagoguddannelsen Ikast. Du kan læse evalueringen her: