Atelier KARAVANA

Atelier KARAVANA, Århus er med i ULF knækker cancer.

Et del af kunstnerne af doneret malerier til den auktion, som kommer til at løbe fra marts og frem til uge 43.

Her er det Julia Andersen Brandbyges værk. Hun er født i april 1962 og har arbejdet i atelier KARAVANA siden august 2012. Hendes billeder er umiddelbare i motiv og streg og fyldt med atmosfære og følelse.

KARAVANA fortæller, at de har valgt at være en del af ULF knækker cancer fordi: Som en del af samfundet er det vigtigt, at vi også bidrager. Og vi kan bidrage med kunst. Kunst som kan bidrage til at samle penge ind til et godt formål.

Kunstnerne på KARAVANA vil gerne se som bidragende, aktive medborgere og ikke bare som nogle, som skal have.
Derfor har kunstnerne valgt at bidrage med deres kunst, ligesom nogle af kunsterne selv har haft kræft inde på livet.