Må vi komme forbi?

Må vi komme forbi?
Når I har tilmeldt jer ULF knækker cancer, vil vi meget gerne komme og lave interview med jer om, hvorfor netop I har valgt, at være en del af kampagnen. Der kan være mange grunde til, at man vælger at deltage. Det kan være I har oplevet kræft blandt borgere og medarbejder. Det kan også være I vil være med til at sætte mere fokus på at mennesker med udviklingshæmning også kan få kræft eller en helt anden bevæggrund. Jeres historie om hvorfor I har valgt at være en del af kampagnen kan være med til inspirerer andre til at deltage og til at være med til at sætte fokus på kræft blandt mennesker med et udviklingsmæssigt handicap.

Vi vil også meget gerne besøge jer, når I afholder aktiviteter, som støtter ULF knækker cancer

Vil I være med til et interview?
Skriv til Signe på signe@ulfmedie.dk eller ring på ULF kontoret på 7572 4688 og spørg efter hende