Det er ikke ok

 

Projektet er finansieret af Socialstyrelsens pulje til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap.

 

Formålet med projekt ”Det er ikke OK” er at undgå seksuelle overgreb mod unge med udviklingshandicap.

 

Projektet skal uddanne borgervejledere, udvikle temamapper, producere videofilm, udvikle guidelines til personale, udvikle kurser, kursusmanual og udvikle hjemmeside.

Vi vil udvikle innovative og konkrete materialer til unge med udviklingshandicap, så de kan navigere i sociale overgrebssituationer, og derved undgå seksuelle overgreb.

 

I løbet af 2021 vil vi afholde kurser om temaet på skoler, bofællesskaber, væresteder osv., hvor der undervises af en fagperson og en eller to borgervejledere.

 

I forbindelse med projektet har vi i samarbejde med SUMH udviklet en Web App LigeLyst.


 

”Alle unge med handicap har ret til det kærligheds og seksualliv de ønsker, men #Sextillid kommer ikke altid af sig selv. Start snakken og bliv klog på krop, køn og kærester med SUMH’s nye web-app app.ligelyst.dk. Det gør dig mere sikker på alt det med kærlighed og seksualitet.”

LigeLyst Web App

Idéen bag wep app’en LigeLyst, er at give unge med udviklingshæmning og særlige behov mulighed for selv at skaffe sig viden om krop, følelser, kærester og sex, uden at skulle være afhængig af personale eller pårørende. Det er en webbaseret informationsportal, der giver oplysninger om krop, pubertet, kønsorganer, følelser, sex, kærester, grænser og overgreb.

Det er først og fremmest meningen, at den unge selv skal bruge løsningen til at finde information. Men den kan også anvendes sammen med en ven, personale eller pårørende, som en fælles referenceramme, hvor man kan tale om seksualitet, følelser og overgreb uden, at man taler om sine egne erfaringer i første omgang.

Løsningen kan også bruges sammen med eller i forlængelse af seksualundervisning eller seksualvejledning.

Der er undervejs i løsningen indlagt dialog & refleksionsspørgsmål. Disse kan enten bruges til at starte en samtale, hvis I sidder med LigeLyst sammen eller den unge kan bruge dem til at få sat tanker i gang hos sig selv.

 

LigeLyst er bygget op med store, farverige illustrationer og tekst, der på en let måde forklarer om emnerne. Al tekst kan blive læst op.

Der er 4 overordnet emner:

  • Kroppen
  • Kærester
  • Sex
  • Seksuelle overgreb

Hvert emne indeholder flere underemner. Undervejs er der også forskellige videoer.

LigeLyst er nem at bruge, det eneste som den kræver, er en smartphone, tablet eller computer med internetadgang. Åbn browseren og besøg: https://app.ligelyst.dk/

Link til undervisningsmateriale: https://ligelyst.dk/udgivelser/