Projekter

projekt_side

ULF har lavet mange projekter, og vi laver mange nye udviklingsprojekter. Vi har lavet projekter for Socialministeriet, Forskningsministeriet, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, for AP Møller Fonden, Velux Fonden og mange flere. Vi er vant til at lave gode projekter, og det er fordi vi kan se, at de virker. Vi kan se, at vores projekter giver rigtig gode resultater. Vi holder altid holder fast i kerneværdierne i ULF. Vi har altid udviklingshæmmede med i projekterne. Det er altid udviklingshæmmede, der sætter dagsordenen og præger projekterne hele vejen. Det er meget vigtigt for os.

Vi har projekter i samarbejde med mange af landets kommuner. Kommunerne kan godt lide at arbejde sammen med os, fordi de selv får meget ud af det. De får prøvet nye ting af, som gør at de kan arbejde med selvbestemmelse og medbestemmelse og medborgerskab på en måde, så det virkelig giver resultater.

Når vi laver projekter, så ser vi på, hvordan vi kan gå nye veje. Vi har nemlig rigtig mange gode idéer til, hvordan vi kan gå nye veje. Nye veje, som gør, at udviklingshæmmede borgere kan blive mere selvbestemmende og mere selvhjulpne i deres eget liv.

Her på hjemmesiden kan I læse om de forskellige projekter, vi har lavet, og om de nye projekter vi har gang i . I kan også altid kontakte ULF’s kontor, hvis I vil høre mere om vores projekter eller have tilsendt materiale.