ULF særlig støtte – I forbindelse med graviditet og anbringelse

UF har nu fået tildelt midler til projekt ULF særlig støtte. Projektet går ud på at tilbyde mental og emotionel støtte i forbindelse med graviditet og anbringelse eller risiko herfor.

Projektet henvender sig til mennesker med udviklingshandikap og eller kognitive eller sociale udfordringer, som er i et graviditetsforløb med særlig risiko for anbringelse, eller hvor anbringelse netop har fundet sted.

Det er et tilbud om forskellige muligheder for støtte under og efter graviditeten, og formålet er at støtte borgeren i at forstå og være deltagende i eget forløb samt at rumme og bearbejde et potentielt overvældende og svært forløb.

Tilbuddet indeholder mulighed for bisidder i forbindelse med møder omhandlende vurdering af forældreevne, herunder hjælp til mental forberedelse forud for møderne samt støtte efterfølgende til at repetere og gennemgå mødets indhold samt rumme og bearbejde de potentielt svære følelser, der kan følge med sådanne møder. Endvidere vil der være mulighed for samtaler og deltagelse i gruppeforløb i forbindelse med sorgbearbejdning, hvor anbringelse har fundet sted.

Da det er meget individuelt, hvilke behov det enkelte menneske vil have i en sådan livssituation, vil vi sammen afklare behov og ønsker, samt hvad der fra ULF kan tilbydes at støtte.

ULF arbejder altid 100% ud fra barnets tarv, og vi har tillid til, at både forældre og kommunale sagsbehandlere vil barnet det bedste. Alle ULF-medarbejdere vil derfor agere neutrale i en evt. bisidderrolle, og vi kan og vil ikke forsøge at påvirke barnets sag, ej heller borgerens eller fagpersoners holdninger eller vurderinger. Desuden tror vi på, at alle er mester i eget liv, så vores fokus vil være på at støtte frem for at føre borgeren igennem forløbet.  

Projektet finansieres med midler fra Helsefonden, hvorfra der er bevilget 948.930 kr. til udvikling og udførelse af projektet. Projektet vil køre fra april 2024 til juni 2026.

Tilbuddet er gratis og kræver ikke medlemskab hos ULF.

”Idéen til projektet udspringer fra ULF’s tilbud om Forældreforløb, hvor fokus er at klæde mennesker med udviklingshandikap på til kvalificeret beslutningstagen omkring forældreskab. Se evt. mere om Forældreforløbs-projektet her; https://www.ulf.dk/projekter/ulf-foraeldreforloeb/. Det er håbet, at både projekt Særlig Støtte og ULF Forældreforløb vil fortsætte, efter at projektperioderne er udløbet.

Projektet er støttet af