ULF Forældreforløb

foraeldreforloeb-side

I aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet har ULF fået bevilget 6,1 mio. kr. til at udvikle vores tilbud om forældreforløb med babysimulatorer over perioden 2022-2024.

Et forældreforløb har til formål at give personer med udviklingshandicap og andre, der er sårbare i forhold til et muligt forældreskab, viden om og indsigt i, hvad forældrerollen indebærer. Gennem målrettet undervisning og pasning af en babysimulator, får deltagerne mulighed for at afprøve egne ønsker og forestillinger om at blive forældre. Dette skal give dem bedre forudsætninger for at kunne træffe beslutning om forældreskab på et oplyst og kvalificeret grundlag, nu og i fremtiden. ULF arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor respekten for deltagerne er i fokus.

Hvad er et forældreforløb?

Forældreforløbene tilrettelægges både som individuelle forløb og gruppeforløb og foregår i tre etaper:

1) Deltagerne undervises i, hvad forældrerollen indebærer samt faktorer, der har betydning for et spædbarns trivsel og udvikling. Deltagernes tanker og drømme om børn synliggøres og italesættes, ligesom de undervises i, hvordan babysimulatoren passes. En babysimulator er en computerstyret baby, som har en række fysiske omsorgsbehov, der er funderet på virkelige spædbørns behov.

2) Deltagerne passer babysimulatoren derhjemme i op til 7 døgn. Under hjemmepasningen vil deltagerne være i tæt kontakt med underviseren, og de kan til enhver tid få slukket babysimulatoren, hvis de ønsker det.

3) Efter hjemmepasningen vil der være en grundig opsamling på deltagernes oplevelser af forældrerollen og det at passe babysimulatoren.

Som en del af projektet, skal det også afsøges, hvordan man kan tilrettelægge en opfølgende indsats til de nybagte mødre og par, hvor der umiddelbart efter fødslen sker anbringelse uden for hjemmet eller bortadoption, så det imødekommer målgruppens behov og ressourcer.

Hvem kan deltage i et forældreforløb?

ULF tilbyder forældreforløb til personer, der allerede er blevet gravide eller forsøger at blive det samt personer, der overvejer at få børn eller blot ønsker at få viden om og indblik i forældrerollen.

Kontakt ULF, hvis du ønsker at deltage i et forløb eller vil høre mere om, hvad et forløb indebærer. Det gælder også, hvis du er fagperson eller pårørende til en eller flere personer, som du tænker, kan have glæde af at deltage i et forløb.

Yderligere information

For yderligere information kan du kontakte projektleder Lene Hultberg Møller, E-mail: lene@ulf.dk, Telefon: 21222749.

 

Uddannelse i forældreforløb

Arbejder du med målgruppen og synes du, det kunne være spændende at tilbyde forældreforløb, så har du og dine kolleger mulighed for at deltage i et gratis, todages kursus, hvor I bliver uddannet til selv at varetage forældreforløb.

Kurset indeholder følgende elementer:

  • Målgruppe og formål
  • En grundig indføring i selve forældreforløbet og tilhørende undervisningsmateriale
  • Demonstration og afprøvning af babysimulatorer
  • Pædagogiske overvejelser og etiske dilemmaer, herunder ULFs holdning til familie og børn
  • Øvelser og drøftelser

Kurset giver adgang til al nødvendigt undervisningsmateriale, samt en drejebog for, hvordan I afvikler forældreforløb. Desuden tilbyder ULF lån af babysimulatorer og andet udstyr samt støtte til planlægning, afvikling og opsamling på forløb.

Hvad forventer vi af jer?

For at I selv kan varetage forældreforløb skal minimum to medarbejdere have gennemført kurset hos jer. ULF forventer desuden, at I afvikler mindst et forældreforløb inden for et år, samt at I bidrager til dataindsamlingen til evalueringen i forbindelse med afvikling af forløb.

Det er vigtigt, at I følger det udviklede undervisningsmateriale og drejebogen, når I selv afvikler forløb.

Sæt krys i kalenderen allerede nu

Kurset strækker sig over to dage og vil foregå på ULFs hovedkontor i Vejle. Det er gratis at deltage.

Vi afholder to kurser i 2022:

  • 15-16. juni 2022, kl. 10-15
  • 7-8. september 2022, kl. 10-15

Der vil også være mulighed for, at vi kan gennemføre et uddannelsesforløb hos jer, hvis I ønsker at uddanne minimum fire af jeres medarbejdere.

Tilmelding

Frist for tilmelding til kurset d. 15-16. juni er onsdag d. 1. juni 2022.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til lene@ulf.dk