ULF Forældreforløb

foraeldreforloeb-side

ULF forældreforløb med babysimulator

I aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet har ULF fået bevilget 6,1 mio. kr. til at udvikle vores tilbud om forældreforløb med babysimulatorer over perioden 2022-2024.

Et forældreforløb har til formål at give personer med udviklingshandicap og andre med kognitive eller sociale vanskeligheder, viden om og indsigt i, hvad forældrerollen indebærer. Gennem målrettet undervisning, støtte og pasning af en babysimulator, får deltagerne mulighed for at afprøve egne ønsker og forestillinger om at blive forældre. Dette skal give dem bedre forudsætninger for at kunne træffe beslutning om forældreskab på et oplyst og kvalificeret grundlag, nu og i fremtiden. ULF arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor respekten for deltagerne er i fokus.

Hvad er et forældreforløb?

Forældreforløbene tilrettelægges både som individuelle forløb og gruppeforløb og består af tre dele:

1) Deltagerne undervises i, hvad forældrerollen indebærer samt faktorer, der har betydning for et spædbarns trivsel og udvikling. Deltagernes tanker og drømme om børn synliggøres og italesættes, ligesom de undervises i, hvordan babysimulatoren passes. En babysimulator er en computerstyret baby, som har en række fysiske omsorgsbehov, der er funderet på virkelige spædbørns behov.

2) Deltagerne passer babysimulatoren derhjemme. Under hjemmepasningen vil deltagerne være i tæt kontakt med underviseren, og de kan til enhver tid få slukket babysimulatoren, hvis de ønsker det.

3) Efter hjemmepasningen vil der være en grundig opsamling på deltagernes erfaringer med at passe babysimulatoren og oplevelser af forældrerollen.

Hvem kan deltage i et forældreforløb?

ULF tilbyder forældreforløb til personer, der allerede er blevet gravide eller forsøger at blive det samt personer, der overvejer at få børn eller blot ønsker at få viden om og indblik i forældrerollen.

Kontakt ULF, hvis du ønsker at deltage i et forløb eller vil høre mere om, hvad et forløb indebærer. Det gælder også, hvis du er fagperson eller pårørende til en eller flere personer, som du tænker, kan have glæde af at deltage i et forløb.

Yderligere information

For yderligere information kan du ringe til ULF’s hovednummer på 7572 4688 og spørge efter Lene. Du kan også skrive direkte til Lene på lene@ulf.dk. Lene er projektleder på ULF Forældreforløb og er ansat på ULF-kontoret.

Uddannelse i forældreforløb

Arbejder du med målgruppen og synes du, det kunne være spændende at tilbyde forældreforløb, så har du og dine kolleger mulighed for at deltage i et gratis, todages kursus, hvor I bliver uddannet til selv at varetage forældreforløb.

Kurset indeholder følgende elementer:

  • Målgruppe og formål
  • En grundig indføring i selve forældreforløbet og tilhørende undervisningsmateriale
  • Demonstration og afprøvning af babysimulatorer
  • Pædagogiske overvejelser og etiske dilemmaer, herunder ULFs holdning til familie og børn
  • Øvelser og drøftelser

Kurset har primært fokus på forældreforløb i grupper, men vil også give kompetencer til at varetage individuelle forløb.

Kurset giver adgang til al nødvendigt undervisningsmateriale. Desuden tilbyder ULF lån af babysimulatorer og andet udstyr samt støtte til planlægning, afvikling og opsamling på forløb.

Hvad forventer vi af jer?

Vi anbefaler, at minimum to medarbejdere hos jer gennemfører kurset. ULF forventer desuden, at I afvikler mindst et forældreforløb inden for et år, samt at I bidrager til dataindsamlingen til evalueringen i forbindelse med afvikling af forløb.

Det er vigtigt, at I følger det udviklede undervisningsmateriale, når I selv afvikler forløb.

Praktisk information

  • Hvornår: Vi afholder kursus 7-8. september 2022, kl. 9-15.

Og igen d. 29-30. marts 2023, kl. 9-15.

  • Hvor: Sjællandsgade 32, 7100 Vejle
  • Pris: Gratis
  • Tilmelding: Du tilmelder dig ved at sende en mail til lene@ulf.dk

Frist for tilmelding til kurset i september er mandag d. 15. august.