ULF Forældreforløb

foraeldreforloeb-side

ULF Forældreforløb med babysimulator

Nu tilbyder ULF gratis forældreforløb med pasning af en babysimulator.

Et forældreforløb har til formål at give personer med udviklingshandicap og andre med kognitive eller sociale vanskeligheder, viden om og indsigt i, hvad forældrerollen indebærer. Gennem målrettet samtale, støtte og pasning af en babysimulator, får deltagerne mulighed for at afprøve egne ønsker og forestillinger om at blive forældre. Dette skal give dem bedre forudsætninger for at kunne træffe beslutning om forældreskab på et oplyst og kvalificeret grundlag, nu og i fremtiden. En babysimulator er en computerstyret baby, som har en række fysiske omsorgsbehov, der er funderet på virkelige spædbørns behov.

ULF har fået bevilget 6,1 mio. kr. til at udvikle vores tilbud om forældreforløb med babysimulatorer over perioden 2022-2024 via aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Hvad er et forældreforløb?

Forældreforløbene tilrettelægges både som individuelle forløb og gruppeforløb og består af tre elementer:

  • Del 1: Forberedelse: Deltagerne undervises i og forholder sig til forældrerollen samt faktorer, der har betydning for et spædbarns trivsel og udvikling. Deltagernes tanker og drømme om børn synliggøres og italesættes, ligesom de undervises i, hvordan babysimulatoren passes.
  • Del 2: Pasning af babysimulatoren: Deltagerne passer babysimulatoren derhjemme. Under hjemmepasningen vil deltagerne være i tæt kontakt med underviseren, og de kan til enhver tid få slukket babysimulatoren, hvis de ønsker det.
  • Del 3: Opfølgning: Der følges op på deltagernes oplevelse af forældrerollen og erfaringer med at passe babysimulatoren samt de iagttagelser underviseren har gjort sig.

I forældreforløbene arbejder ULF altid ud fra en anerkendende tilgang, hvor respekten for deltagerne er i fokus.

Hvem kan deltage i et forældreforløb?

ULF Forældreforløb er for personer, som overvejer forældreskab og ønsker at få indblik i og kendskab til forældrerollen. Forløbene er også for personer, der er gravide eller forsøger at blive det.

Kontakt ULF, hvis du ønsker at deltage i et forløb eller vil høre mere om, hvad et forløb indebærer. Det gælder også, hvis du er fagperson eller pårørende til en eller flere personer, som du tænker, kan have glæde af at deltage i et forløb.

Du kan læse mere om ULF Forældreforløb i disse foldere:

Værktøjskasse

Hent “Forældreforløb Værktøjskassen” som PDF her:

Download

UDDANNELSE AF FAGPERSONER PÅ STU-, FGU-skoler eller lignende i forældreforløb

Arbejder du med målgruppen – og synes du, det kunne være spændende selv at varetage forældreforløb, så har du og dine kolleger mulighed for at deltage i et gratis, todages kursus i ULF Forældreforløb.

Kurset indeholder følgende elementer:

  • Introduktion til projektet ULF Forældreforløb
  • Indføring i tilrettelæggelse af forældreforløbet og tilhørende undervisningsmateriale
  • Demonstration og afprøvning af babysimulator
  • Pædagogiske overvejelser og etiske dilemmaer, herunder ULF’s holdning til familie og børn
  • Øvelser og drøftelser

Kurset giver adgang til al nødvendigt undervisningsmateriale. Desuden tilbyder ULF lån af babysimulatorer og andet udstyr samt støtte til planlægning, afvikling og opsamling på forløb.

Mulighed for levering af udstyr imod betaling for fragt af udstyr. Kilometergodtgørelse udregnes efter statens højeste takst (i 2023, kr. 3,73 kr. pr. km).

Hvad forventer vi af jer?

Vi anbefaler, at minimum to medarbejdere hos jer gennemfører kurset. ULF forventer desuden, at I afvikler mindst ét forældreforløb inden for et år efter kurset, samt at I bidrager til dataindsamlingen til evalueringen af projektet ULF Forældreforløb. Det er derudover vigtigt, at I arbejder ud fra projektets etiske retningslinjer, når I afvikler forløb.

Hent “Uddannelse af fagpersoner på STU-, FGU-skoler eller lignende i forældreforløb”
som PDF her

Download

Yderligere information

For yderligere information kan du skrive til ULF Forældreforløb på ff@ulf.dk
Du kan også ringe til ULF’s hovednummer på 7572 4688 og bed om at snakke med én fra ULF forældreforløb