ULF Hovedbestyrelse

hovedbestyrelse_2

HB er ULFs hovedbestyrelse. 4 gange om året mødes HB i Vejle for at diskutere og beslutte vigtige ting om ULF, bl.a. om økonomi, regnskab, vedtægter og driften af ULF. I HB diskuterer og afgør vi også vigtige politiske emner Der sidder et bestyrelsesmedlem fra hver kreds med i HB.

Formand
Lars Gjermandsen
Dæmningen 58,
7100 Vejle
Mobil: 21 20 37 88
Mail. lars@ulf.dk

Næstformand
Jette Tastesen

Kasserer
Susanne Jørgensen
Ranunkelvænget 28
5250 Odense SV
Mobil: 25677704
Mail. susannes@privat.dk

Formand ULF ungdom
Rikke Sørensen
Dæmningen 58,
7100 Vejle
Mobil: 21248288
Mail. ulf-ungdom@ulf-ungdom.dk

Næste HB møde
Lørdag d. 2. Februar. 2019 kl. 11 – 16
foreningshus  i Vejle

Har du forslag til mødet, kan du ringe til ULF