ULF Hovedbestyrelse

hovedbestyrelse_2

HB er ULFs hovedbestyrelse. 4 gange om året mødes HB i Vejle for at diskutere og beslutte vigtige ting om ULF, bl.a. om økonomi, regnskab, vedtægter og driften af ULF. I HB diskuterer og afgør vi også vigtige politiske emner Der sidder et bestyrelsesmedlem fra hver kreds med i HB.

Formand
Lars Gjermandsen
Dæmningen 58,
7100 Vejle
Mobil: 21 20 37 88
Mail. lars@ulf.dk

Næstformand
Jette Tastesen

Kasserer
Susanne Jørgensen
Ranunkelvænget 28
5250 Odense SV
Mobil: 25677704
Mail. susannes@privat.dk

Formand ULF ungdom
Rikke Sørensen
Dæmningen 58,
7100 Vejle
Mobil: 21248288
Mail. ulf-ungdom@ulf-ungdom.dk

 

Referat fra HB møde

Referat HB møde 06-05-2017
Jettes formandsberetning 06-05-2017

Referat fra hovedbestyrelsesmøde d. 11.2.17
Formandens beretning 11.2.17
HB møde 11.2.17 jettes beretnign