Til pressen

tilsiderudengrafik

Kort om ULF

Kontakt os på telefon  9189 8750 eller på mail: ulf@ulf.dk

ULF er udviklingshæmmedes egen forening. ULF kæmper for rettigheder og selvbestemmelse i eget liv for mennesker med et udviklingshandicap og oplyser om livssituation for et menneske med udviklingshandicap.

Det startede i slutningen af 1980’erne som bevægelse af mennesker med et udviklingshandicap, der ønskede højere lønninger på beskyttede værksteder. I 1993 blev ULF grundlagt som selvstændig forening med Lisbeth Jensen i spidsen som formand.

ULF drives af mennesker med udviklingshandicap på bestyrelses- og ledelsesposter. På kontoret er mennesker med udviklingshandicap ansat til at varetage den daglige drift af ULF. Desuden er der ansat konsulter til at hjælpe med praktiske, tekniske og økonomiske ting.

ULF er organiseret i 23 lokalkredse med ca. 3000 enkelt medlemmer og 244 værksteder og foreninger. Mange af vores aktiviteter laver vi i tæt sammen med ULF-Ungdom, der er en selvstændig ungdomsorganisation med ca. 350 medlemmer og 3 regionskredse.

ULF er vagthund for at Danmark overholder FNs Handicap Konvention.

ULFs mange medlemstilbud:

Medlemsblad. Vores medlemsblad med artikler og nyheder skrevet af mennesker med udviklingshandicap udkommer 6 gange årligt.

Kurser og landsmøder. Hvert år afholder vi to større flerdages kurser med deltagelse fra hele landet. Tema for kurserne varierer år for år.

Find venner og kærester. Mennesker med udviklingshandicap og andre med særlige behov kan søge efter venner og kærester på vores datingside www.knuus.dk.

Undervisningsforløb i medborgerskab og rettigheder. Vi fortæller om hvordan mennesker med et udviklingshandicap kan arbejde med deres rettigheder og få større indflydelse i deres eget liv. Forløbet laver vi i samarbejde med Servicestyrelsen, se http://www.servicestyrelsen.dk/bo-liv/puljeprojekter/medborgerskabs-projekter/subsubmenu2.

Foredrag. Vi holder foredrag for alle interesserede om emner som blandt andet sundhed, alkohol, forældrerollen, økonomistyring og deltagelse i foreninger og råd.

Politisk rådgivning. Vi rådgiver mennesker med udviklingshandicap og alle, som arbejder med dem om hvordan man bedst muligt kan sørge for, at de kan tage ansvar og opnå selv og medbestemmelse.

Ferier. I samarbejde med ULF Ferie tilbyder vi pædagogfrie ferie, hvor mennesker med et udviklingshandicap/andre med særlige behov tager af sted til udlandet sammen med en gruppe frivillige hjælpere. I 2013 arrangerede ULF Ferie for første gang flere årlige ferieture til forskellige lande. ULF Ferie havde 125 gæster af sted på ferieture, der gik til så forskellige steder som Skagen, Paris, Mallorca, Costa Del Sol og Thailand. Se mere på www.ulf.dk/ulf_ferie.

Nyheder og løbende information. ULFs hjemmeside www.ulf.dk opdateres løbende. Ud over disse mange muligheder organiserer de 18 lokale kredse mange aktiviteter rundt i landet for medlemmer i ULF. Det kan være informationsaftner, debatmøder med politikere eller andet, som vi gerne vil arbejde med, men også sociale ting, så som bowling- eller biografture. Læs mere på www.ulf.dk.

ULFs udviklingsprojekter:

Digisund og Digisund alkolhol. Støtte vores medlemmer i en mere sund levevis ved at lære dem at bruge deres mobiltelefon til at registrerer indtag og forbrug af kalorier og alkohol. Projektet arbejder med at skabe overblik, som grundlag for gode spise- motions- og alkoholvaner. Projektet er støttet af Socialministeriets Satspulje og Sundhedsstyrelsen

At være forældre. Uddannelsesforløb på skoler for unge med et udviklingshandicap/ unge med særlige behov, der overvejer at blive forældre. De får tilbud om at få en elektronisk baby, og passe denne i nogle dage, så de kan være prøve at være forældre. Forløbet inkluderer samtaler med de unge både før og efter. Projektet er støttet fra Socialministeriets Satspulje.

Venskaberen. Undervisningsforløb til unge på STU i sociale kompetencer. Materialet ”Dig, mig og fællesskabet” er gratis og ligger på www.udviklingsmuligheder.dk . Projektet giver muligheder for at STU skoler kan lave egne hjemmesider og e-bøger, så de unge kan fortælle deres egne historier. Projektet har modtaget støtte fra bl.a. Undervisningsministeriets Satspulje.

Det jeg kan gør jeg selv. Udviklingsforløb for beboere i bo- og opgangsfællesskaber i Fredericia Kommune, som støtter beboerne i at bruge deres ressourcer til at blive selvstændige, få et aktivt liv og få selv- og medbestemmelse. Udviklingsprojektet sker i tæt samarbejde med Fredericia Kommune. Det har modtaget støtte fra Social- og Integrationsministeriets Satspulje.