Til studerende

studerende

I ULF får vi ofte henvendelser fra studerende, som har en faglig interesse for vores medlemmer. Vi bestræber os på, at give den bedst mulige vejledning af studerende, men altid med vores medlemmers behov i fokus.

Vores landskontor er altid åbent for studerende, som ønsker information. Vi har ofte besøg af studerende, som gerne vil lave et interview. Har du ikke mulighed for, at komme forbi kontoret, er det også muligt at få et telefoninterview. Derudover vejleder vi ofte via mail. Som regel drejer disse henvendelser sig om lovgivning, såsom handicapkonventionen, serviceloven o. lign.

Hos ULF er der ansat mennesker med udviklingshandicap til at varetage forskellige opgaver indenfor administrationen. Deres opgaver er bl.a. at administrere receptionen og modtage opkald samt viderestille til rette medarbejder, lave dagsordener og referater samt få dem sendt ud til de medlemmer det berører. Hjælpe de forskellige kredse samt ungdomsafdelingen (ULF Ungdom) med aktiviteter og møder. Nogen sidder i IT-afdelingen hvor de arbejder med alle former for medier, hjemmesider og medlemsbladet.

Nogle tager ud og holder foredrag og underviser inden for forskellige emner såsom mental sundhed, sex og kærester osv.

Nogen sørger for at pakke brevene ULF sender ud til medlemmerne, samt pakke undervisningskasserne til brug ved foredrag og oplæg.

De fleste af disse opgaver laver ULF’erne selv, men indimellem får de hjælp til strukturering, organisering eller formulering af opgaverne, samt der altid er en støtteperson med ude på oplæg og til undervisning, der har en minimal funktion.

Tanken er at ULF som organisation udelukkende skal varetages af mennesker med udviklingshandicap, men der findes dog afdelinger hvor arbejdet er så omfattende, at de har behov for ”ikke-ULF’er” til at varetage funktionerne, fx ferieafdelingen med organisering af rejser, økonomi- samt projektafdelingen.

ULF’s arbejde i organisationen (arbejdsopgaver, projekter og beslutninger) bliver bestemt af hovedbestyrelsen, som udelukkende er medlemmer af ULF.

Øverste myndighed i ULF er landsmødet, herefter kommer hovedbestyrelsen. For at være stemmeberettiget på landsmødet, og dermed have mulighed for, at have indflydelse på arbejdet i ULF er det et krav, at man har et udviklingshandicap. På den måde er vi unikke, da vi er den eneste forening, hvor det udelukkende er mennesker med udviklingshandicap, der træffer beslutningerne.

Kort fortalt arbejder vi i ULF for, at mennesker med et udviklingshandicap og andre med særlige behov skal have samme rettigheder som alle andre i Danmark. Det være sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet, på retssikkerhedsområdet og meget andet.

Vi forsøger via debatindlæg, samtaler med politikere og lignende, at påvirke politikken i Danmark. Desuden holder vi mange foredrag og kurser, hvor mennesker med et udviklingshandicap informerer andre ULF’ere om deres rettigheder og muligheder.

ULF udgiver medlemsbladet ULF nyt, hvor det er muligt at tage forskellige emner op. Det er bl.a. også en af de muligheder vi har for, at informere vores medlemmer om, hvad der foregår i ULF og hvad vi pt. arbejder med. Desuden er der forskellige interviews. Ligesom vores lokalkredse her kan berette om, hvad der foregår lokalt i ULF.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7572 4688 eller på ulf@ulf.dk