ULF Fælles

ULF-fælles handler om at skabe fællesskaber for mennesker med et udviklingshandicap. Fællesskaberne skal skabes gennem aktiviteter, som er ønsket og udviklet af målgruppen selv. Aktiviteterne skal drives af målgruppen med den støtte, der er brug for. Aktiviteterne foregår online, men nogle aktiviteter vil også blive tilgængelige som streaming via ULF´s hjemmeside. Det kan f.eks. være undervisning, foredrag, yoga eller gymnastik. Der skal laves mindst 3 aktiviteter om ugen online.

Derudover skal der arbejdes på at få endnu flere mennesker med udviklingshandicap online, så de kan deltage i de online aktiviteter. Medlemmerne i kredsbestyrelserne skal uddannes til skal uddannes i, hvordan man kan være online på smartphone, iPad eller computer. Så de efterfølgende kan hjælpe medlemmerne i deres kommune med at komme online på sociale medier som Facetime, Teams osv.

Der skal oprettes et IT-værksted, hvor borgere kan få hjælp til at komme online. IT-værkstedet vil udvikle små film om, hvordan man kommer online. Filmene vil blive synlige på Facebook og hjemmeside. Fysisk hæfte med billeder, hvor det bliver illustreret, hvordan man kommer online.

Projektet er støttet af

Hvis du gerne vil høre mere om projektet, så kan du kontakte Joan Riis på enten

e-mail joan@ulf.dk eller telefon 7572 4688