Om ULF Ferie

Hvem er ULF Ferie?
ULF ferie arrangerer ferier for mennesker med udviklingshandicap. Det har vi gjort siden 2012. Ferierne spænder fra 2-14 dage og er både i Danmark og udlandet.  På ferierne rejser vores gæster i grupper af 10-40 deltagere og altid samme med min. 2 frivillige støttepersoner.

På ULF Ferier er selvbestemmelse i højsædet, her er ingen fastlagte aktiviteter, sengetider eller løftede pegefingre. På vores ture er alle ligeværdige. Uanset om man deltager som gæst eller frivillig, er vi fælles om ansvaret for at få en god ferieoplevelse. Der er altid mange ting at lave på en ULF ferie, enten selv eller sammen med nye bekendtskaber/venner fra gruppen. På vores charterrejser kan gæsterne fx ligge ved poolen, tage på stranden, besøge byen og shoppe, deltage på ture arrangeret af Bravo Tours og meget mere. De frivilliges opgave er, at være til rådighed og hjælpe når gæsten har behov for det. De frivillige vil også gerne hjælpe med at arrangere dagsture til fx de nærtliggende strande og byer. På disse ture vil de frivillige deltage efter behov, udgifterne til de frivilliges deltagelse dækkes af deltagerne på den enkelte tur.

På vores busrejser er der et lidt mere skemalagt program, da vi følges med en større gruppe. På disse rejser er der en rejseleder som sørger for at bussen kører og at programmet bliver overholdt. Det er derfor vigtigt, at gæsten er mobil, da det ikke altid er meget tid til fx af- og påstigning.

ULF Feries rejseteam
ULF Feries rejseteam består af frivillige som har forskellig baggrund og alder. Vi lægger vægt på, at de frivillige er rummelige og kan holde overblik, men fremfor alt, at de vil vores gæster og gode oplevelser sammen med dem.

De frivillige støtter gæsterne gennem lufthavnen og til hotellet. De minder gerne gæsterne om, at de eventuelt skal huske at tage medicin og hjælper med sproget eller hvis der skal veksles penge. De frivillige er ikke på arbejde og får derfor ikke løn. De frivillige er deltagere på lige fod med de øvrige rejsende, men har nogle fokuspunkter undervejs.  Rejse- og opholdsudgifter til de frivillige samt administration til ULF Ferie er inkluderet i rejsens pris.

ULF Feries gæster
Det forventes, at deltagerne på ULF ferie kan indgå i sociale relationer og være en del af gruppen de rejser med. De fleste af gæsterne er ofte mennesker som bor i egen lejlighed med støtte, eller bor på et bosted, hvor de selv klarer hverdagen. Derudover forventes det, at gæsterne selv kan varetage deres egen personlig hygiejne.

Det er selvfølgelig tilladt at nyde alkohol på ferierne, men vi forventer, at vores gæster forstår at styre mængden, så de til enhver tid kan tage vare på dem selv, ligesom de ikke er til gene for de øvrige gæster på turen og på hotellet.

For de af vores gæster som er mindre selvhjulpne, f.eks. kørestolsbrugere som skal have hjælp til at komme rundt eller et handicap i lidt sværere grad, er der mulighed for at rejse med en personlig ledsager. En personlig ledsager hjælper med de ting, gæsten ikke selv kan klare. Det er vigtigt, at den personlige ledsager kan varetage alle opgaver i forbindelse med gæsten. Det betyder, at det ikke kan forventes, at de frivillige kan hjælpe med løft og lignende.  ULF hjælper gerne med at finde en ledsager, men det er også muligt, at medbringe en ledsager man selv finder. Hvis man vælger at benytte en af ULFs ledsagere, så er det også gældende, at gæsten selv skal kunne varetage personlig hygiejne. Alle udgifter forbundet med at rejse med en ledsager står gæsten selv for.

Forsikringer
ULF Ferie er formidler af rejserne og samarbejder med rejsebureauer, der alle er medlem af rejsegarantifonden.

Det er gæstens eget ansvar at sørge for forsikringer. Vi anbefaler en afbestillingsforsikring som sikre, at rejsens beløb bliver tilbagebetalt såfremt man bliver syg inden afrejse. Afbestillingsforsikringen skal være købt inden rejsen bestilles.

Derudover skal deltagerne have en rejseforsikring. Den dækker bl.a. hvis du bliver syg på rejsen, har brug for hurtig hjemrejse ved sygdom i nærmeste familie eller såfremt du mister din bagage. Rejseforsikringen er ofte en del af indboforsikringen. Er du i tvivl, så ring til dit forsikringsselskab.

Har du ikke en rejseforsikring som en del af din indboforsikring, kan du købe en på www.gouda.dk som er tidsbestemt. Det betyder at du kun betaler for de dage du skal være afsted. Eller du kan købe en årsrejseforsikring, dette kan være en god ide, hvis du forventer at rejse mere end en gang om året.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan skrive en mail til ulf-ferie@ulf.dk eller ringe på telefon 21 22 27 98

Mange ferieglade hilsner

ULF Ferie teamet

Kontakt
Telefon: 21 22 27 98
E-mail: ulf-ferie@ulf.dk