Foredrag og kurser

Hos ULF er alle vores kurser og foredrag udsprunget fra vores medlemmers ønsker.
Vi underviser i de problemstillinger, de har, og de forhindringer de møder i deres liv og hverdag.

ULF BORGERVEJLEDERE

ULF borgervejledere

ULF borgervejledere

Det helt særlige ved ULF kurser og foredrag, er at vi altid har en borgervejleder med, når vi underviser. Borgervejlederen tilhører målgruppen, og kan åbne op for en helt anden dialog med deltagerne end fagpersonen kan.

Igen og igen oplever vi, at når der tales i øjenhøjde med deltagerne, så bliver dialogen mere vedkommende og ærlig. Deltagerne kan identificere sig med problemstillingen, og de engagerer sig meget lettere i temaet. Udbyttet fra temaet og undervisningen hænger også bedre fast, når vi er kørt igen.

Vi flytter med andre ord nogle grænser og nogle barrierer.

MATERIALEKASSER
Til alle vores kurser hører en materialekasse, som I får til at arbejde videre med bagefter.  I får temamapper til personalet og håndbøger til borgerne, der understøtter temaundervisningen. Håndbøgerne kan bruges dels som opslagsbøger og som huskebøger.

Alle kurser er udviklet i ULFs projektafdeling. Du kan læse mere om vores projekter her.

KONFERENCE
Hvert år afvikler ULF en konference. Temaerne har blandt andet været Medborgerskab og Sundhed.

ULF´s konference i 2019 afholdes d. 28. marts på Hotel Nyborg Strand under temaet “Udviklingshæmning og diabetes”.

YDERLIGERE INFORMATIONULF Charlotte
For yderligere information kontakt Charlotte i kursusafdelingen på kurser@ulf.dk eller på telefon 75 72 46 88