Foredrag og kurser

VELKOMMEN TIL VORES NYE KURSUSFORM

Da vi startede ULF, lavede vi mange tiltag, som handlede om at lære at sige noget, at have en mening – og at det var i orden at have sin egen mening. Der var også stort fokus på at danne en forening og bestyrelser rundt om i landet.

Sidenhen begyndte ULF’erne at komme med ønsker om udvikling, sådan at de kunne blive bedre til at træffe beslutninger, som vedrørede deres eget liv. Fx er vores babyprojekt et af de første redskaber, vi udviklede, så vores medlemmerne selv kunne være med til at bestemme om de ville have børn eller ej. Projektet gjorde, at de kunne prøve at være forældre i en periode, og herefter have viden og oplevelser nok til at kunne træffe deres egen beslutning.

For et par år siden satte ULF særlig fokus på medborgerskab, det at være en del af det samfund, man lever i. Og især med det ansvar som det indebærer. Medborgerskab er nemlig ikke kun lig med selvbestemmelse.

Vores største udviklingsprojekt i 2017 havde økonomi som omdrejningspunkt. Arbejdet med økonomitemaet er fortsat ind i 2018.
Det er vigtigt, at man har et billede og en forståelse, af hvad ens penge bliver brugt til, hvordan man kan styre sin økonomi, hvordan man logger på netbank mm.

Vores undervisning på temadagene er altid emner, som er udsprunget fra vores medlemmers ønsker. Det er de problemstillinger, de har og de forhinderinger de møder i deres liv og hverdag, som er grobund for undervisningen. Vi har altid en borgervejleder med ud når vi underviser. For en borgervejleder kan åbne op for en anden dialog med deltagerne end fagpersoner kan. Og vi oplever, at når der snakkes i øjenhøjde med deltagerne, så bliver det mere vedkommende og mere ærligt. Og borgerne kan identificere sig med problemstillingen, og de engagerer sig meget lettere i temaet. Udbyttet fra temaet og undervisningen hænger også bedre fast, når vi er kørt igen.

Vi flytter med andre ord nogle grænser og nogle barrierer.

Når vi tager ud og underviser, medbringer vi temamapper til personalet, så der kan arbejdes videre med temaet efterfølgende, og vi har lavet håndbøger til borgerne, som understøtter temaundervisningen, som kan bruges dels som opslagsbøger og som huskebøger.

Jane Jensen – Projektansvarlig

VI TILBYDER KURSER OG FOREDRAG MED FØLGENDE EMNER

 • Forældreforløb
 • Rygestop
 • Førstehjælp
 • Mobning
 • Sundhed – kost og motion
 • Dig, mig og fællesskabet
 • Det jeg kan, gør jeg selv
 • Facebook
 • Frivillighed
 • Borger- og beboerråd
 • Ferie
 • Sex og kærester
 • Uddannelse og arbejde

Kontakt Charlotte i kursusafdelingen på kurser@ulf.dk eller på telefon 75 72 46 88

KONFERENCE
Hvert år afvikler ULF en konference. Temaerne har blandt andet været Medborgerskab og Sundhed.

ULF´s konference i 2019 afholdes d. 28. marts på Hotel Nyborg Strand under temaet Diabetes.