Foredrag og kurser

VELKOMMEN TIL ULF´S KURSER OG FOREDRAG

Da vi startede ULF for 25 år siden, lavede vi mange tiltag, som handlede om at lære at sige noget, at have en mening – og at det var i orden at have sin egen mening. Der var også stort fokus på at danne en forening og bestyrelser rundt om i landet.

Sidenhen begyndte ULF’erne at komme med ønsker om udvikling, så de kunne blive bedre til at træffe beslutninger, som vedrørte deres eget liv. Det resulterede blandt andet i udviklingen af et større ULF-babyprojekt/forældreforløb, hvor ULF´erne kunne prøve at være forældre i en periode og derved fik viden og oplevelser nok til at kunne træffe deres egen beslutning om at få børn eller ej.

For nogle år siden satte ULF særlig fokus på medborgerskab, det at være en del af det samfund, man lever i. Og især med det ansvar som det indebærer. Medborgerskab er nemlig ikke kun lig med selvbestemmelse.

Vores største udviklingsprojekt i 2017 havde økonomi som omdrejningspunkt. Det er vigtigt, at man har et billede og en forståelse af, hvad ens penge bliver brugt til, hvordan man kan styre sin økonomi, hvordan man logger på netbank mm. Her i 2018 er projektafdelingen i gang med et større udviklingsprojekt om diabetes. Såvel økonomi- som diabetestemaet har stor relevans for udviklingshæmmede.

Vores kurser og foredrag er altid emner, som er udsprunget fra vores medlemmers ønsker. Det er de problemstillinger, de har og de forhinderinger de møder i deres liv og hverdag, som er grobund for undervisningen.

En borgervejleder, som tilhører målgruppen er altid med, når vi underviser, da en borgervejleder kan åbne op for en anden dialog med deltagerne end fagpersoner kan. Og vi oplever, at når der tales i øjenhøjde med deltagerne, så bliver dialogen mere vedkommende ærlig.
Deltagerne kan identificere sig med problemstillingen, og de engagerer sig meget lettere i temaet. Udbyttet fra temaet og undervisningen hænger også bedre fast, når vi er kørt igen.

Vi flytter med andre ord nogle grænser og nogle barrierer.

Når vi tager ud og underviser, medbringer vi temamapper til personalet, så der kan arbejdes videre med temaet efterfølgende, og vi har lavet håndbøger til borgerne, som understøtter temaundervisningen, som kan bruges dels som opslagsbøger og som huskebøger.

Jane Jensen – Projektansvarlig

Kontakt Charlotte i kursusafdelingen på kurser@ulf.dk eller på telefon 75 72 46 88

KONFERENCE
Hvert år afvikler ULF en konference. Temaerne har blandt andet været Medborgerskab og Sundhed.

ULF´s konference i 2019 afholdes d. 28. marts på Hotel Nyborg Strand under temaet “Udviklingshæmning og diabetes”.