Selv- og medbestemmelse

Skab mere selvstændige og aktive (med)borgere med en temadag om selv- og medbestemmelse specielt rettet mod mennesker med et udviklingshandicap.
Vi oplever, at når mennesker med udviklingshæmning ikke kender deres rettigheder godt nok, så bliver de usikre på selv at tage beslutninger og dermed mere uselvstændige og passive i eget liv.

  • Få mulighed for at hjælpe borgerne til mest mulig udvikling og at støtte dem i det, de reelt har behov for støtte til
  • For at være aktiv i samfundet, skal man kende sine rettigheder
  • Oplyste borgere har mulighed for at tage større ejerskab i eget liv
  • Det er vigtigt også at kende eventuelle konsekvenser af ens valg
  • Undervisningen varetages af en borgervejleder og en underviser

selv- og medbestemmelse som temadag

MERE INVOLVERING I SAMFUNDET
Vi oplever, at man udvikler sig mere, når man er i stand til at involvere sig i sit eget liv og i samfundet. Og det giver større personlig udvikling. Vores kursus i Selv- og medbestemmelse lærer borgerne om deres rettigheder, og de bliver stærkere i at skelne, hvad de kan bestemme selv, hvad og hvordan de kan bestemme sammen med andre og hvordan de kan få indflydelse på ting, de ikke selv har ret til at bestemme, heller ikke sammen med andre.

STÆRKERE PÅ KONSEKVENSER
De bliver stærkere i at vide, hvad de selv kan bestemme, men  også hvilke konsekvenser, der kan være ved forskellige beslutninger.  Borgerne bestemmer eksempelvis selv, om de vil gå i bad og opretholde personlig hygiejne, men konsekvensen ved ikke at gøre det kan være, at andre ikke kan holde ud at være sammen med en, at man får rådne tænder, bliver syg osv. Medbestemmelse foregår eksempelvis i forhold til fællesfaciliteter og borgerråd.

Med kurset bliver borgerne bedre klædt på til at kunne bestemme sammen med andre, får en forståelse af demokrati og forskellige syn på tingene, så samarbejde er muligt. En del af at være en aktiv medborger er også at udøve indflydelse, vi snakker om, hvor og hvordan man kan få indflydelse, både i det nære og ude i samfundet.

PRAKTISK INFORMATION

VARIGHED
Temaet strækker sig over 5 timer

ANTAL DELTAGERE
For at vi kan give det mest optimale udbytte af temaet er der max plads til 20 deltagere

Pris
9.373 kr plus kørsel efter statens takster

MATERIALE
Vi medbringer alt, der skal bruges til undervisningen. Og efter temadagen får I en temamappe med bunker af brugbart og relevant information, så I kan arbejde videre med temaet og de mange muligheder. Mappen er også fuld af god inspiration til hvordan I efterfølgende selv kan arbejde videre med temaet. Hver deltager får desuden udleveret en håndbog, som støtter op om undervisningen, og som dels kan bruges som opslagsbog, hvis man har glemt noget, og dels som en inspiration til hvordan man kan komme videre.

YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kontakt vores kursusafdeling på tlf.: 75 72 46 88 mail: kurser@ulf.dk

Download vores løsblad om en temadag med selv- og medbestemmelse