Mobning

Mobning og dårlig trivsel kan stoppes ved at styrke og forny fællesskabet. Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne fra fællesskabet. Det kan være en ny tilflytter i bofællesskabet. At mobbe er at bruge magt på en meget negativ måde.

  • Der er mobning og der er kærlige drillerier – hvad er forskellen? Og kan kærlige drillerier blive opfattet anderledes end kærligt?
  • Mobning er ødelæggende og skaber mistrivsel for mange andre end den, som bliver mobbet
  • Det er mobning, når man ikke respekterer en anden person og dennes grænser
  • Hvordan kan man sammen finde en løsning for at stoppe med at mobbe andre?

mobning som temadag

VI HAR REDSKABERNE TIL AT STOPPE MOBNING
I får fælles oplevelser og redskaber til at forbedre både samarbejde og samvær for alle samt den enkeltes trivsel og udvikling i fællesskabet. Redskaber og værdier som tolerance og fællesskab er i fokus. På kurset vil vi arbejde med mobningens udtryksformer og konsekvenser. Vi vil snakke om, hvordan mobning udvikler sig, og hvordan man kan forebygge denne.

OPGAVER OG FÆLLES AFTALER
Temadagen er et mix af oplæg, opgaver, gode råd og plads til fælles aftaler om mobbefri kultur. Kurset varetages af en underviser og en borgervejleder. Borgervejlederen vil løbende inddrage egne erfaringer med at blive mobbet eller være en mobber. Borgervejlederen er en fra målgruppen, som selv har erfaring, og som fortæller og deler sine oplevelser med jer.

En temadag om mobning kan sætte fokus trivsel og fællesskab. Og kan give redskaber til at arbejde videre med temaet og dermed højne trivselskulturen.

PRAKTISK INFORMATION

VARIGHED
Temaet strækker sig over 5 timer

ANTAL DELTAGERE
For at vi kan give det mest optimale udbytte af temaet, er der max plads til 20 deltagere

Pris
9.373 kr plus kørsel efter statens takster

MATERIALE
Vi medbringer alt, der skal bruges til undervisningen. Efter temadagen får I en temamappe med bunker af brugbart og relevant information. Mappen er også fuld af god inspiration til, hvordan I efterfølgende selv kan arbejde videre med temaet. Hver deltager får desuden udleveret en håndbog, som støtter op om undervisningen, og som dels kan bruges som opslagsbog, hvis man har glemt noget, og dels som en inspiration til hvordan man kan komme videre.

YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kontakt vores kursusafdeling på tlf.: 75 72 46 88 mail: kurser@ulf.dk

Download løsbladet for mobning lige her