Førstehjælp

ULF-førstehjælp

Vi oplever, at mange af vores medlemmer, som er mennesker med udviklingshandicap og/eller særlige behov, efterspørger førstehjælpskurser. De vil gerne kunne hjælpe og yde akut førstehjælp, hvis de kommer i en situation, hvor der er behov for dette.

Derfor har vi i ULF i 2016 gennemført projektet ”ULF – Lær førstehjælp,” som har været finansieret af Trygfonden. Vi har i løbet af projektperioden udviklet førstehjælpskurser for målgruppen, hvor undervisningen er tilpasset. Vi arbejder med masser af praktiske øvelser med mange gentagelser. Undervisningen er konkret og giver plads til, at den enkelte kan deltage aktivt og stille mange spørgsmål. Undervisningsmaterielet består bl.a. af fotos, tegninger og film, så læsefærdigheder ikke er en forudsætning.

ULF tilbyder kurser i førstehjælp ved hjertestop for mennesker med udviklingshandicap. Undervisningen varetages af en uddannet førstehjælpsinstruktør. Udover instruktøren vil der også være en borgervejleder med, som selv har været på førstehjælpskursus, og som er uddannet til at hjælpe instruktøren på kurserne. Deltagerne får et bevis gennem ”Dansk Førstehjælpsråd,” som viser, at de har deltaget på et førstehjælpskursus.  Udover førstehjælp ved hjertestop, så afslutter vi kurserne med at informere og tale med deltagerne om epilepsi – hvordan de kan hjælpe, hvis en person får et epileptisk anfald.

Heidi Arnholtz, Pædagog, STU Fredericia fortæller om kurset
“Vi valgte ULF Førstehjælp idet vi flere gange har samarbejdet med Joan omkring Babysimulatorforløb – og deraf ved, hvor dygtig hun er. Hun kontaktede mig og selvfølgelig takkede vi JA!
Jeg deltog som eneste personale og gjorde mig kun overvejelser om at kende Joan som en meget kompetent person – samt vigtigheden af at vores STU-unge kunne få denne mulighed.
De studerende udtrykte spænding – både ifht den ukendte situation men også vigtigheden af den læring de skulle opleve.

Kurset var virkelig godt. Det var let forståeligt. Der var god tid til de praktiske øvelser – og ikke for meget teori til målgruppen. Joan og hendes hjælpere var åbne og tålmodige – der blev lyttet til alle spørgsmål og gentaget indtil alle var med!
Alle de studerende udtrykte efterfølgende stolthed! De bragte det lærte stof i spil blandt andre studerende – både verbalt og praktisk.
Selv studerende med meget lav funktionsniveau fik udbytte af kurset – alle kunne efterfølgende huske flere vigtige/ afgørende ting.

Vi vil rigtig gerne gentage succesen og kan kun anbefale ULF førstehjælp”.

Både indhold og formidlingsformer understøtter mennesker med udviklingshandicap i deres læringsproces. Så materialet er lavet så det består af fotos og film med målgruppen selv.

Deltagerne få udleveret en bog på kurset, som er udarbejdet til målgruppen.

Under førstehjælpskurset er der små film, hvor deltagerne kan se, hvordan de forskellige procedurer skal udføres.

Kurserne forløber sig over 6 timer inkl. En halv times frokostpause.

Der kan max være 8 deltagere på kurset.

Vi tilbyder også kurser i følgende:

  • Førstehjælp ved ulykker
  • Førstehjælp ved småskader
  • Førstehjælp ved blødninger
  • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
  • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
  • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger

Ring på 7572 4688 og få et tilbud på ovenstående kurser. Kurserne tilrettelægges, så de er målrettet mennesker med udviklingshandicap. Du kan også skrive til Joan Riis på joan@ulf.dk. Det er hende, som underviser på kurserne og hun er helt klar til at besvare dine spørgsmål.

Download vores gratis hæfte om førstehjælp lige her