Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde er udviklende – også for mennesker med udviklingshandicap. Vi har over 20 års erfaring med mennesker med udviklingshandicap, der laver frivilligt arbejde. Vi kan se, hvor meget det udvikler borgerne og hvordan de vokser med opgaven.

  • Frivilligt arbejde er udviklende for borgeren
  • Man vokser med opgaven, og bliver ofte mere selvhjulpen også i andre af livets aspekter
  • Frivilligt arbejde giver glæde og større livskvalitet, både til den der udøver frivilligheden og til den eventuelle modtager
  • Ved frivilligt arbejde kan mennesker med udviklingshandicap blive inkluderet i samfundet

frivilligt arbejde

VIL GERNE VÆRE NOGET FOR ANDRE
Vi oplever, at mange mennesker med udviklingshandicap er rigtig gode til at tage hånd om hinanden, og vil rigtig gerne være noget for andre fx ved at udføre frivilligt arbejde. Det er udviklende, men kan også være udfordrende, så det er nødvendigt med opkvalificering, så man får sat nogle gode rammer op, er rustet til opgaven og bliver en god frivillig.

VI KLÆDER DEM GODT PÅ
På vores frivillighedskursus, arbejder vi  bl.a. med:

  • Hvad det giver at lave frivilligt arbejde
  • At passe på sig selv som frivillig
  • Ansvarlighed og samarbejde
  • Rummelighed og respekt for forskellighed
  • Snak om eventuelle frivillighedsregler

Der kan være forskel på, hvilke typer af frivilligt arbejde, som matcher den enkelte. Vi vil komme ind på mange af de muligheder, man har for at være frivillig og om der er et frivilligcenter i nærheden, hvor man kan henvende sig og høre mere om de lokale muligheder. Undervisning varetages af en borgervejleder og en underviser.

PRAKTISK INFORMATION

VARIGHED
Temaet strækker sig over 5 timer

ANTAL DELTAGERE
For at vi kan give det mest optimale udbytte af temaet er der max plads til 20 deltagere

Pris
9.373 kr plus kørsel efter statens takster

MATERIALE
Vi medbringer alt, der skal bruges til undervisningen. Og efter temadagen får I en temamappe med bunker af brugbart og relevant information, så I kan arbejde videre med temaet og de mange muligheder. Mappen er også fuld af god inspiration til hvordan I efterfølgende selv kan arbejde med temaet. Hver deltager får desuden udleveret en håndbog, som støtter op om undervisningen, og som dels kan bruges som opslagsbog, hvis man har glemt noget, og dels som en inspiration til hvordan man kan komme videre.

YDERLIGERE INFORMATION
For yderligere information kontakt vores kursusafdeling på tlf.: 75 72 46 88 mail: kurser@ulf.dk