Ny hjemmeside “Forebyg overgreb mod børn og unge med handicap”

30. maj 2022

Gennem ULF’s ”Det er ikke ok”-projekt er der blevet udviklet materiale til at oplyse om og undgå seksuelle overgreb mod unge med særlige behov.

Ud over at ligge på ULF’s hjemmeside, så kan materialet også findes på hjemmesiden: https://forebygseksuelleovergreb.dk/

Her ligger det sammen med materialet fra fire andre organisationer, som også har fået midler til udvikling af materialer fra Socialstyrelsens pulje “forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap”. De andre fire er: SUMH – Sammenslutningen af Unge Med Handicap, ADHD-foreningen, Landsforeningen Autisme og CP-foreningen.

Materialerne er målrettet børn og unge med handicap.  De kan give inspiration til, hvordan man som fagperson kan arbejde med spørgsmål om seksualitet og grænsesætning blandt børn og unge med handicap. Materialerne kan fx bruges i undervisningssammenhæng eller som redskaber til dialog med målgruppen. De kan også bruges af forældre og andre pårørende, som søger viden om nogle af de spørgsmål, udfordringer og dilemmaer, som unge med handicap oplever ift. seksualitet.