Lystfiskeri for handicappede og hjælper:

24. maj 2019

Lystfiskeri for handicappede og hjælper:

Jeg står for en lystfiskergruppe på Facebook, hvor frivillige lystfisker hjælper handicappede med fiskeri.
I gruppen er der handicappede børn og voksne, pårørende til handicappede børn, frivillige pædagoger, lystfisker der søger fiskemakker samt handicappede som ikke er på facebook.

I gruppen har vi medlemmer med  forskellige slags handicap f.eks. blinde, kørestolsbruger, ADHD og autister. De har alle sammen fiskelligartede udfordringer og erfaringer i lystfiskeriet.
Gruppen har frivillige hjælper over hele Danmark.
De frivillige lystfiskers opgave
er at hjælpe med fiskeri ved kyst, sø, å, havet og Put and Take. Her finder de tilgængelige fiskepladser, samt metoder/teknikker der kan afhjælpe den handicappedes udfordringer i lystfiskeriet.

Hos gruppens medlemmer kan der ofte lånes fiskeudstyr, hjælpes med kørsel og fiskeri fra båd.

Som handicappet skal du ikke nødvendigvis have erfaring med lystfiskeri, men bare have lysten til at prøve det.

 

Adgangskravene for at komme ind i gruppen er information om man er handicappet (hvilket handicap), hjælper til lystfiskeri, pårørende til handicappet, pædagog eller mangler en fiskemakker.
Derefter sit bopælsområde, tlf. nummer, erfaringer i fiskeri og hvornår man kan fiske (hverdag og/eller weekend).
Gruppens administrator bruger profiloplysningerne til at skabe kontakt mellem hjælper til fiskeri og den handicappede. F.eks. til at finde en hjælper i nærheden af den handicappede lystfisker eller skabe kontakt til det handicappede barns pårørende.

Oplysningerne kommer ikke til at ligge på Facebook, men opbevares på administrators eksterne harddisk i et låst skab
Profiloplysningerne overdrages kun til andre, efter en skriftlig tilladelse.
Gruppens varemærke er tillid og sikkerhed. Derfor skal børn under 15 år have en myndig person med på gruppens
fisketurer og hjælperen har pligt til at fremvise en ren børneattest.

 

Hvis du ikke har en Facebookprofil, så kan du blive skrevet op i gruppen ved at henvende dig til gruppens administrator.

Jeg håber at gruppens mange resourcer, vil skabe nogle nye sociale kontakter, samt en fantastisk fritidsinteresse:

Hilsen fra gruppens ledelse:

Hans Henrik Høeg Andersen.
Administrator for gruppen, børnehavepædagog,
aktiv svagtseende lystfisker (10 og 3 procent syn) og medlem i Dansk Blindesamfund.

Tlf. 20738711.

E-mail: hhha@vip.cybercity.dk

Nikolaj Bang Tarp,
Stedfortræder for administrator, frivillig hjælper til lystfiskeri og uddannet
socialpædagog.

Niels Olaf Haugset.
Gruppens ordfdstyre, frivillig hjælper til lystfiskeri og arbejder på et socialpsykiatrisk opholdssted.

Facebookgruppen navn: Lystfiskergruppen for handicappede, hjælper og de der søger en fiskemakker.

https://www.facebook.com/groups/786232141722637/?ref=shareman