Køge Kreds “indkalder til generalforsamling” 30.4.2024

27. december 2022

ULF Køge Kreds indkalder til generalforsamling

Kom og være med til at gøre en forskel for jeres medlemmer i den kommune, som du bor i.

Den forskel, du kan gøre, er blandt andet at være med til at lave nogle sjove og spændende aktiviteter for medlemmerne.

Brænder du for, at rettighederne for mennesker med udviklingshandicap overholdes, så får du her en enestående chance for at få indflydelse på, hvad der foregår i din kreds.

Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i ULF?

Vil du være med til at bestemme aktiviteter i din kommune?

Så skal du komme til generalforsamling i ULF Køge Kreds

Dato:

Tirsdag den 30. april 2024 fra kl. 16.30 til 18.00

Mødested:

Værestedet huset

Ølby center 77 B

4600 Køge

Forslag kan sendes til formand:

Maria Tøndering

Karlemosevej 129 3. tv

4600 Køge

Kan også kontaktes på tlf. nr.: 91 52 08 42

skal have forslag i hænde senest den 30. marts 2024

Vi glæder os til at se dig – og husk at det er gratis at deltage.

Med venlig hilsen

Maria Tøndering

Formand for Køge Kreds

Dagsorden til generalforsamling

 1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
 2. Fremlægning af bestyrelsesberetning ved: Maria Tøndering formand for ULF Køge kreds.
 3. Fremlægning af aktivitetsplan for de næste 2 år
 4. Fremlægning af regnskab for de sidste to år ved: Kasserer Lene Nielsen
 5. Indkommende forslag
 6. Valg af formand sker i 2026
 7. Valg af kasserer på valg er: Lene Nielsen
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er: Simone Slott og Michael L. Jensen
 9. Valg af HB-repræsentant
 10. Valg af suppleanter
 11. Evt.

Med venlig hilsen

Maria Tøndering

Formand for Køge kreds