Aalborg Kreds “Generalforsamling” 17.8.2024

ULF Aalborg Kreds indkalder til generalforsamling

Kom og vær med til at gøre en forskel for jeres medlemmer i den kommune, som du bor i.

Den forskel du kan gøre, er blandt andet at være med til at lave nogle sjove og spændende aktiviteter for medlemmerne.

Brænder du for, at rettighederne for mennesker med udviklingshandicap overholdes, så får du her en enestående chance for at få indflydelse på, hvad der foregår i din kreds.

Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i ULF?

Vil du være med til at bestemme aktiviteter i din kommune?

Så skal du komme til generalforsamling i ULF Aalborg Kreds

Dato:

Lørdag den 17. august 2024 fra kl. 14.00 til 16.00

Mødested:

Frivillige hus

Hadsundvej 35

9000 Aalborg

Forslag kan sendes til formand:

Jørgen W. Nielsen på e-mail eller brev

Danagården 68

9230 Svenstrup J

E-mail:jonneklub@gmail.com

Kan også kontaktes på tlf. nr.: 92 82 68 17.

Skal have modtaget forslag senest den 17. juli 2024

Vi glæder os til at se dig – og husk at det er gratis at deltage.

Med venlig hilsen

Jørgen W. Nielsen

Formand for Aalborg Kreds

Dagsorden til generalforsamling

ULF Aalborg kredsen afholder generalforsamling.

Dagsorden til generalforsamling

  1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
  2. Fremlægning af bestyrelsesberetning ved: Jørgen W. Nielsen formand for ULF Aalborg kreds.
  3. Fremlægning af aktivitetsplan for de næste 2 år
  4. Fremlægning af regnskab for de sidste to år ved: Kasserer Rodzer Krahelski
  5. Indkommende forslag
  6. Valg af kasserer på valg er: Rodzer Krahelski
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på valg er: Malene Berg og Flemming Jensen
  8. Valg af HB-repræsentant
  9. Valg af suppleanter
  10. Evt.

Med venlig hilsen

Jørgen W. Nielsen

Formand for Aalborg kreds