ULF-Ungdom Lokalkreds Syddanmark”Klatrepark”27.5.2023

Aktiviteten er speaket hér:

Kom med til en sjov og aktiv dag i klatrepark, hvor man
klatrer oppe i træerne og kan suse gennem luten på
lange svævebaner.
Arrangementet er ikke egnet hvis du har et fysisk
handicap. Se mere på hjemmesiden https://gomonkey.
dk/parker/odense/
Vi mødes på Odense banegård ved biografen Kl. 12:10 og
følges hen til klatreparken.
Pris: 415 kr. som overføres til reg nr. 7562 kontonummer
0001152836. Eller tages med på dagen.
Prisen dækker klatring i parken samt deltagelse af en
frivillig som hjælper og støtter undervejs. Husk rejsekort
eller penge til bussen.
Tid og sted:
27-5-2023
Kl. 13:00 – 17:00
Go Monkey Klatrepark
Stæremosegårdsvej 57
5230 Odense

Tilmeldingsfrist: 17. maj til Line på tlf. 75 72 46 88 eller
mail: line@ulf.dk.
Hvis du på dagen har brug for at få fat på os, kan du
ringe på tlf. 93 63 37 61.
Vi glæder os til at se dig.
Venlig Hilsen
ULF-Ungdom Lokalkreds Syddanmark