ULF-ungdom “Julemarked i København” 10.12.2022

Kom med ULF-ungdom på et rigtig hyggeligt julemarked
på Højbro plads i København. Nyd julestemningen fra
de mange boder, hvor man kan købe forskellige ting fx
Brændte mandler, gløgg og mange andre juleting.
Vi mødes på Københavns Banegård under uret kl. 14:00
og går eller tager metroen derhen.
Vi går rundt på julemarkedet i 2 til 3 timer. Hvis der er
stemning for det, kan vi derefter fi nde et sted at spise
aftensmad, så husk penge til dette.
Pris: 100 kr. Pengene betales til ULF-ungdoms konto reg.
nr. 7244 kontonummer 0001245668 eller tages med på
dagen.
Prisen dækker deltagelse af frivillige som støtter og
hjælper undervejs.
Tilmeldingsfrist: 16. november 2022 på tlf. 75 72 46 88
eller på mail line@ulf.dk
Hvis du på dagen har brug for at få fat på os, kan du
ringe på telefon 93 63 37 61

Tid og sted:
10. december 2022 kl. 14:00
Københavns Banegård
under uret
Venlig Hilsen
ULF-ungdom