København kreds indkalder til generalforsamling 25.11.2021

Indkaldelsen er speaket hér:


ULF København kreds indkalder til generalforsamling

Du får her en enestående chance for at få indflydelse på, hvad der foregår i din kreds.

Vil du være med til at bestemme, hvad der skal ske i ULF?

Vil du være med til at bestemme aktiviteter i din kommune? Så skal du komme til generalforsamling i ULF København kreds

Generalforsamlingen afholdes Torsdag D. 25.11 2021 kl.16-17,

På Magnetten Bernhard Bangs alle 43-45, 2000 Frederiksberg

Dagsorden til generalforsamling

  1. Valg af ansvarlig mødeleder og referent
  2. Fremlægning af bestyrelsesberetning for de sidste 2 år ved: Torben Østerbye

Jensen formand for ULF Københavner kreds.

  1. Fremlægning af aktivitetsplan for de næste 2 år
  2. Fremlægning af regnskab for de sidste 2 år ved: Hans Erik møller Mikkelsen,
  3. Indkommende forslag
  4. Valg af kasserer På valg er: Hans Erik møller
  5. Valg af 2 bestyrelsesmedlem. På valg er. Hans Erik Møller Mikkelsen, Kirsten Pallesgaard
  6. Valg af HB-repræsentant.
  7. Valg af suppleanter.

Indkommende forslag sendes til formand: Torben Østerby Jensen

Adresse Åbrinken 85 K 2830 Virum, tlf. 53 53 65 24

Senest den 25. oktober

Vil du gerne høre nærmere, så kontakte formand Torben Østerbye Jensen

Vi glæder os til at se dig og husk at det er gratis at deltage.

Med venlig hilsen
Torben Ø. Jensen
Formand for ULF København kreds